NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Algemene Ledenvergadering NVRR

Geacht NVRR-lid, 

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies. 

Vrijdag, 12 maart 2010

Stadskasteel Oudaen te Utrecht

Vanaf 12.30 uur 

 

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch
13.30 uur Opening ALV en toespraak Victor Eiff

15.00 uur PAUZE

15.15 uur Presentatie "Toezichtsstrategie en omgang met de gecontroleerden"
16.00 uur Borrel
17.30 uur Verwacht einde

De agenda en overige stukken voor deze vergadering ontvangt u uiterlijk 2 maart 2010.

U kunt zich aanmelden via deze link. Komt u met meerdere personen vult u dan het formulier een aantal keren in.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Namens het bestuur

Victor Eiff
Voorzitter

 

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden