NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Vooraankondiging NVRR congres en posterpresentaties op 28 mei 2010

Beste NVRR-leden, 

De voorbereidingen voor het NVRR-congres van vrijdag 28 mei 2010 zijn in volle gang. Dit jaar zal het congres plaatsvinden bij het Huis der Provincie Gelderland in Arnhem. Het thema van die dag is

'Binnenstebuiten: rekenen met relevantie’

Als rekenkamer hebben we tot voor kort in de rust van onze onafhankelijkheid mogen werken. We zien vandaag de dag ons echter steeds vaker geconfronteerd met invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld raads- of statenleden die proactief vragen en onderwerpen aandragen.
Of de pers die interessante vondsten doet, die de aandacht van de lokale en provinciale overheden en van de waterschapsbesturen zeer verdienen. Ook de veranderingen in het politieke landschap, zoals straks na de gemeenteraadsverkiezingen, kleuren de politieke agenda en beleidsdoelen, en voeren druk uit op het onderzoeksprogramma van de rekenkamers.
Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen in de wetenschap ten aanzien van onderzoeksmethoden en technieken. In hoeverre is innovatie van onze methodologie wenselijk of zelfs noodzakelijk?

Tijdens deze editie van het jaarlijkse NVRR-congres staan deze vraagstukken centraal en keren wij de rekenkamer letterlijk en figuurlijk binnenstebuiten. Zowel de impact van de omgeving op ons werk, als de relevantie van ons werk voor de omgeving komen aan bod. Naast inspirerende sprekers, die hun blik van buitenaf op rekenkamers bieden, zijn er dit jaar interactieve workshops om de relevantie van de rekenkamers van binnenuit met elkaar te discussiëren en te benoemen.
Kortom: een evenement dat je niet mag missen! Noteer de datum van dit congres – vrijdag 28 mei 2010 – alvast in je agenda. Het exacte programma kun je in maart tegemoet zien. 

Het ochtendprogramma zal bestaan uit een drietal plenaire sprekers. Die ieder hun kant van onze rekenkamerwereld zullen belichten. Hierbij denken wij aan (politieke) besluitvormingsprocessen, wetenschappelijke/methodologische kant (hoe meet je beleidsprestaties?) en de psychologische achtergrond. Welke blinde vlekken kunnen onderzoekers en onderzochten (gemeente bestuurders, gemeenteraden, gedeputeerde staten en provinciale staten) hebben voor onderzoeksresultaten?

In de middag zullen er twee workshoprondes worden aangeboden. Jullie worden vooraf geïnformeerd over de onderwerpen die tijdens de workshops worden behandeld. Tot slot is er een plenaire afsluiting gepland met onder andere de uitreiking van de Goudvink en Groenling.

Tijdens de extra lange lunchpauze zullen de posterpresentaties plaatsvinden. Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd een posterpresentatie te houden!

Wat houdt een posterpresentatie in?
Een posterpresentatie houdt in dat een rekenkamer op een 'poster' van 2 bij 1 meter een onderzoek presenteert door het puntsgewijs weergeven van de volgende gegevens:

  • Titel van het onderzoek
  • Onderzoeksdoel
  • Onderzoeksaanpak
  • Conclusie
  • Opmerkelijke zaken bij het proces / reacties op het onderzoek (=bij voorkeur zaken die betrekking hebben op de relatie tussen de Rekenkamer en de Gemeenteraad/PS/Algemeen Bestuur Waterschap)

Omdat het thema van dit jaar 'Binnenstebuiten: rekenen met relevantie’is, nodigen we jullie nadrukkelijk uit om een onderzoek te presenteren waarin de programmering, vernieuwende onderzoeksaanpak, alternatieve publicatievorm, (wetenschappelijke) narekenbaarheid een  rol speelde. Bijvoorbeeld een politiek gevoelig onderwerp, een onderwerp waarbij direct betrokken burgers zijn benaderd, een methodologisch vernieuwend rapport, een andere aanpak van de hoor- en wederhoorprocedure,  een evaluatie van de rekenkamer zelf, etc.

De posterpresentaties starten rond 12.00 uur. Congresbezoekers kunnen tijdens een twee uur durende lunchpauze langs de posters lopen. Het is de bedoeling dat jij of een vertegenwoordiger van jouw rekenkamer bij jullie posterpresentatie staat om de poster eventueel toe te lichten en om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Natuurlijk kunnen er ook rapporten uitgereikt worden. De posterpresentaties blijken bij uitstek de gelegenheid om kennis te maken met collega's van andere rekenkamers en om te netwerken.

Bij deze e-mail vind je een instructie. Op verzoek kunnen wij ook voorbeelden van vorig jaar toezenden. Wat moet je doen als je een posterpresentatie wilt maken?

  1. Aanmelden voor het maken / houden van een posterpresentatie kan bij ons activiteitenbureau MOS Events vóór 2 maart 2010. Er is ruimte voor maximaal 20 posterpresentaties.
  2. Bij voorkeur ontvangen wij de poster als pdf-bestand in de juiste resolutie (300 dpi) op het formaat 1 x 2 meter (staand). Als alternatief kunt u de gegevens in Word aanleveren. Logo's en/of foto's graag in JPG-bestand aanleveren. Wij zullen deze dan in het juiste format gieten en de posters laten vervaardigen.

Uiterlijk 12 april 2010 moet de poster gemaild zijn naar info@mosevents.nl. Vervolgens wordt de poster opgemaakt en ontvangt u één drukproef ter controle. Indien u vragen heeft over de posterpresentaties kunt u contact opnemen met MOS Events,  telefoon 033 247 34 07 of mail info@mosevents.nl.

Meer informatie over het congres kunnen jullie binnenkort vinden op de website www.nvrr.nl.

De belangrijke data:

2 maart 2010              aanmelden voor het houden van een posterpresentatie (info@mosevents.nl t.a.v. Sonja Kuijer)

12 april 2010               aanleveren materiaal voor de posterpresentatie

28 mei 2010                het NVRR-jaarcongres!

 

Met vriendelijke groet,
Namens de congrescommissie 

Piet van Dijk
Ad-interim voorzitter congrescommissie

-----------------------------------------------
Informatie via:
Sonja Kuijer van MOS Events bv,
Congresbureau ingezet ter ondersteuning
van de congrescommissie NVRR
Telefoon: 033 - 247 34 07
-----------------------------------------------

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden