NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van harte aanbevolen

Verkiezingen voor de gemeenteraad

Ik maak als directeur van een lokale rekenkamer (voor 6 jaar benoemd) nu voor de 2e keer gemeenteraadsverkiezingen mee. In Amsterdam, en daarmee voor mij,  bovendien een bijzondere samenloop van omstandigheden dat tevens het aantal stadsdelen (waar ook verkiezingen worden gehouden) feitelijk per 1 mei 2010 wordt teruggebracht van 14 naar 7.
Wat betekenen deze verkiezingen nu voor mijn lokale rekenkamer? Overigens, dilemma’s waar ik 4 jaar geleden al eens over heb mogen nadenken en nu met plezier lering uit mijn ervaringen kan trekken.

Ten eerste het dilemma van publiceren rondom de verkiezingsdatum. Wanneer kan het nog wel en wanneer loop je het verwijt de coalitie(partijen) te willen afrekenen (publicatie vlak voor de verkiezingen) of ze juist te willen verdedigen (publicatie vlak na de verkiezingen; “kiezersbedrog”).
Dit alles tegen de achtergrond van een kritisch uit te brengen rapport, waar ik voor het gemak maar even van ben uitgegaan. Mijn devies is: gewoon uitbrengen wanneer het rapport ‘klaar’ is, wellicht met uitzondering van de week van de verkiezingen zelf. Aan elk moment kleven voor- en nadelen en geen enkel moment rondom de verkiezingen is ideaal.
Eigenlijk zou jij ruim een half jaar voor de verkiezingen op zijn laatst moeten publiceren, om daarmee de zittende raad zijn controlerende taak nog te kunnen laten vervullen ten opzichte van een zittend college (want wat heeft een nieuw college voor boodschap aan beleid van zijn voorganger). Zeker gevoegd bij een aanloopperiode voor een nieuw college (met nieuw beleid) en een nieuwe raad van pak ‘m beet nog eens een half jaar tot een jaar zou dit een “rapportloze” periode betekenen van anderhalf jaar. Mijn idee: niet doen, niet wachten, maar gewoon publiceren.
Het belang van het vaststellen van maatschappelijke effecten en uitgegeven euro’s ten behoeve van de controle daarop is naar mijn mening groter dan de ‘puur’ gevoelde bestuurlijke verantwoordelijkheid. Laat het bestuur dan maar ontsnappen met “wij gaan alles anders, namelijk veel beter aanpakken” en “Ja natuurlijk, maar dit waren onze voorgangers”.

Ten tweede bieden de verkiezingen, met dikwijls een meerderheid aan nieuwe onervaren raadsleden, een uitgelezen mogelijkheid om deze raadsleden ‘dualistisch te scholen’. Ook al is de verwachting dat de college-partijen zich massaal als steunpilaren achter het college opstellen en oppositie-partijen zo snel mogelijk weer in het pluche willen plaatsnemen en daarom de coalitie niet voor de voeten willen lopen; mijn devies: niet geschoten is altijd mis.
Gebruik de mogelijkheid als rekenkamer om aan te schuiven bij het introductie-programma voor raadsleden om je organisatie, publicaties en programma onder de aandacht te brengen voor raadsleden. Wellicht dat de nieuwe raadsleden nieuwe onderwerpen voor onderzoek hebben, die in een nieuw jaarprogramma (2011) of wellicht meteen kunnen worden opgepakt.

Al met al een spannende tijd, waarbij we ons er maar bij moeten neerleggen dat we (in ieder geval tijdelijk) met onze controle-rapporten nu niet direct in centrum van de belangstelling staan. Onze tijd komt nog wel!

Algemene Ledenvergadering NVRR

De NVRR heeft haar leden opgeroepen om op 12 maart 2010 deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Stadskasteel Oudaen te Utrecht. U kunt zich aanmelden via de website van de NVRR, waar u ook het programma kunt vinden en de andere stukken. De leden zullen binnenkort de stukken per e-mail toegestuurd krijgen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Congres - Oproep voor posterpresentaties!!

Zoals te doen gebruikelijk biedt de NVRR de mogelijkheid om tijdens het congres een onderzoek te presenteren waarin de programmering, vernieuwende onderzoeksaanpak, alternatieve publicatievorm, (wetenschappelijke) narekenbaarheid een  rol speelde. Bijvoorbeeld een politiek gevoelig onderwerp, een onderwerp waarbij direct betrokken burgers zijn benaderd, een methodologisch vernieuwend rapport, een andere aanpak van de hoor- en wederhoorprocedure,  een evaluatie van de rekenkamer zelf, etc.
U heeft nog heel even tijd om u aan te melden voor een posterpresentatie! Lees meer..

Goudvink en Groenling 2009

Op 28 mei wordt tijdens het NVRR congres voor de zesde keer de Goudvink uitgereikt voor het beste rekenkamerrapport. Ook wordt voor de tweede keer de Groenling uitgereikt, de prijs voor het beste rapport van een kleinere rekenkamer. Klik hier voor het persbericht. Lees verder...

Nivra

Niet-financiële informatie (NFI) staat volop in de maatschappelijke belangstelling en speelt een steeds belangrijker rol bij de beoordeling van organisaties in de publieke sector, waaronder gemeentes en provincies. De accountant kan een belangrijke rol spelen bij NFI. Reden voor de koninklijke NIVRA om op dit terrein een aantal zaken op te pakken. Op 14 januari 2010 bracht het NIVRA het algemene discussierapport "Meer dan Euro’s alleen" uit. Dit rapport is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met NFI: gebruikers, verschaffers en accountants en dus ook voor rekenkamers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NIVRA projectleider, Michèl Admiraal (020-3010319 of m.admiraal@nivra.nlLees meer..

De Kringen Onderzoek en Secretarissen

De Kring Onderzoek over de criteria voor de Goudvink

De Kring Onderzoek heeft op 10 december 2009 gesproken over de (toepassing van de) criteria voor de Goudvink, de jaarlijkse prijs van de NVRR voor het beste rekenkamerrapport. Cath van Meurs betrokken bij de Goudvink 2009 was hierbij aanwezig. Klik hier voor het concept verslag van deze bijeenkomst.

Gezamenlijke bijeenkomst

Op 9 februari 2010 was er een gezamenlijke bijeenkomst van de Kringen Onderzoek en Secretarissen. Inhoudelijk onderwerp was deze keer integriteit. Ina de Haan en Diny van Est van de Algemene Rekenkamer hebben ons bijgepraat over de door de Algemene Rekenkamer uitgevoerde onderzoeken daarnaar. Tevens hebben zij ons kennis laten maken met de gehanteerde methode, door ons daar in de praktijk mee aan de slag te laten gaan. Klik hier voor een uitgebreid verslag van deze geslaagde gezamenlijke bijeenkomst.

Samenwerking NVRR en AR 

De NVRR en de Algemene Rekenkamer (AR) organiseren 18 maart een bijeenkomst voor lokale/provinciale rekenkamers die willen samenwerken c.q kennisuitwisselen met de Algemene Rekenkamer. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Algemene Rekenkamer aan het Lange Voorhout 8, te Den Haag, en start om 10.30 uur.

12 lokale rekenkamers hebben, na een oproep op de NVRR-website, thema's aangedragen voor kennisuitwisseling en samenwerking met de Algemene Rekenkamer. De belangrijkste thema's waren: jeugdzorg, re-integratie en landelijk gebied. Deze drie thema's vormen nu de basis voor de te organiseren bijeenkomst op 18 maart. De bijeenkomst wordt voorgezeten door dhr. Cor Van Montfort (sectormanager AR en deeltijdhoogleraar Universiteit Tilburg). Klik hier voor het programma.

28 mei 2010 Congres NVRR

Hoe maak ik een posterpresentatie?

Vacature plaatsen? 

Als lid van de NVRR kunt u kostenloos
een vacature plaatsen op de website
van de NVRR.
Als niet lid kunt u dat ook maar dan
tegen een aantrekkelijk tarief.
Lees meer...

Redactie NVRR Nieuwsbrief

Cath van Meurs
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
033-2473435

 

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden