NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

van de redactie

In plaats van een woord van de voorzitter, enkele mededelingen van de redactie. Graag uw aandacht voor een aantal activiteiten die direct na de vakantie zullen plaatsvinden.


Buitengewone ALV 8 september 2010

Het bestuur van de NVRR roept op woensdag 8 september 2010 voor de tweede keer dit jaar een Algemene Ledenvergadering bij elkaar, omdat er een nieuwe voorzitter moet worden gekozen.
De vergadering zal worden gehouden in Regardz de Eenhoorn te Amersfoort. Aanvang 13.30 uur

Hiermee draagt het bestuur de heer Drs. Leo Markensteyn voor als kandidaat voorzitter van de NVRR. De heer Markensteyn is voorzitter van het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer.
Naast dit voorzitterschap heeft hij veel ervaring op het gebied van advies en bestuur.

Elk nieuw bestuurslid - dus ook een nieuwe voorzitter - moet worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Kandidaten kunnen worden voorgedragen op de volgende manieren:

  1. Op voordracht van het bestuur of van tenminste vijf leden, indien benoemd uit de leden van de vereniging;
  2. Op voordracht van een voorzitter van een rekenkamer die tevens lid is van de vereniging, indien het betreft zijn of haar plaatsvervanger in die rekenkamer. Laatstgenoemde wordt echter geen lid van de vereniging;

Ook wil het bestuur met de leden van gedachten wisselen over een aantal andere zaken, zoals de website en de BoKS.

De agenda en de stukken kunt u hier downloaden.
 

"Bruggen bouwen tussen Raad en Rekenkamer"

De griffier als linking pin

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), de Vereniging van Griffiers (VvG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.nu) organiseren vier bijeenkomsten, verspreid door het land, met als titel: “Bruggen bouwen tussen raad en rekenkamer”

U bent van harte uitgenodigd!

Aan deze bijeenkomst kunnen deelnemen:
Griffiers en commissiegriffiers;
Secretarissen van rekenkamer(commissie)s;
Voorzitter en externe leden;
Interne leden zijnde raadslid;
Geïnteresseerde raadsleden;
Directeuren en bestuurders van rekenkamers;
Onderzoekers in dienst van rekenkamers en rekenkamercommissies.

Gedurende twee workshops worden zowel vanuit het perspectief van de raad, als van de rekenkamer mede aan de hand van door u ingebrachte casussen, praktijkvoorbeelden besproken en onderlinge ervaringen uitgewisseld.

Klikt u hier om naar de website te gaan en meer te lezen over deze bijeenkomsten.

Rest ons nog om u allen een fijne en zonnige vakantie toe te wensen.

 
Agenda

Na de zomervakantie zijn er weer een aantal activiteiten gepland door de NVRR, de Kringen en opleidingsinstituten.
Klik hier voor alle activiteiten

Wijzigingen in uw gegevens?              

U kunt uw gegevens wijzigen door een
e-mail te sturen aan het secretariaat.
info@nvrr.nl
Zo helpt u mee het ledenbestand actueel te houden.

Redactie nieuwsbrief

Cath van Meurs
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

 

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden