NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 8 september 2010 houdt de NVRR dit jaar een tweede Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden punten besproken waar leden onderling het vaak niet met elkaar over eens konden worden in vorige vergaderingen. Het bestuur komt met het voorstel om de website open te stellen. Tevens wil het bestuur u voorstellen aan de werkgroep die aan het werk gaat met het startdocument kwaliteitshandvest, waarop inmiddels een amendement is ingediend. Alle documenten die worden besproken tijdens de ALV kunt u downloaden van de website.

"Last but not least" wordt er een nieuwe voorzitter gekozen. In deze nieuwsbrief stelt Leo Markensteyn zichzelf voor als kandidaat van het bestuur.

Reden genoeg om aanwezig te zijn op 8 september. U beslist toch ook graag mee? U kunt zich nog opgeven. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Even voorstellen....

Leo Markensteyn wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 september a.s. door het bestuur voorgesteld als kandidaat-voorzitter van de NVRR. Wij stellen hem vast aan u voor.

Leo (63) studeerde bedrijfs- en organisatiesociologie in Rotterdam. In 1972 startte hij zijn loopbaan als intern organisatieadviseur bij de provincie Noord-Brabant. Na zes jaar stapte hij over naar het bedrijfsleven en trad als hoofd organisatie en managementontwikkeling in dienst van de Vendex Food Group.
In 1982 trad hij als senioradviseur in dienst van Berenschot. Hij bleef daar tot 2003. Van die 21 jaar was hij 13 jaar lid van de directie en 4 jaar bestuursvoorzitter.
In de loop der jaren vervulde hij tal van grote opdrachten in de publieke sector, in de gezondheidszorg en in het bedrijfsleven.
Momenteel is hij directeur-eigenaar van Markensteyn BV Advies en Interim-management, dat voornamelijk actief is in de gezondheidszorg.

Daarnaast vervult hij nog verschillende maatschappelijke functies. Hij is onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van een Utrechtse woningcorporatie en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van een onderwijsinstelling in 's-Hertogenbosch.
In het verleden was hij voorzitter van een hockeyclub, bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Utrecht, lid van de Raad van Toezicht van IVA Beleidsonderzoek (UvT) en gemeenteraadslid van de voormalige gemeente Rosmalen.

Sinds begin 2005 is hij voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer (ZR). Samen met zijn medebestuursleden en het bureau van de ZR heeft hij in de afgelopen jaren de nadruk gelegd op onderzoeken waarin de effectiviteit van bestuur en beleid in de provincies Limburg en Noord-Brabant centraal stond. Eenvoudig geformuleerd: wat moet beter en hoe zou dat kunnen? Daarbij moet het gaan om de dingen die er toe doen.
Voor de toekomst van de rekenkamers is het belangrijk dat zij er met hun beperkte budgetten het maximale weten uit te halen. Kiezen voor die onderwerpen waar overheidsbesturen hun voordeel mee kunnen doen en daarbij werken vanuit een positiefkritische opstelling. Rekenkamer zijn en geen afrekenkamer. De NVRR kan en moet daarbij het platform zijn waar kennis en kunde worden uitgewisseld, zodat rekenkamers en rekenkamercommissies van elkaar kunnen profiteren en elkaar sterker maken.

Bruggen bouwen tussen Raad en Rekenkamer

"De rol van de griffier?”
Wilt u ook weten wat de gemeenteraad nu eigenlijk echt van de rekenkamer verwacht? Weet u wat de oorzaak is van strubbelingen rond de rekenkamer en de raad? En wat is dan de rol van de griffier, want deze rol is groter dan u denkt!
Aan de hand van - uw actuele casussen - vinden er vier regioconferenties plaats - ook bij u in de buurt -over de kloof tussen rekenkamer en raad waaruit een diverse casuïstiek is ontstaan.

De bijeenkomst is bedoeld voor raadsleden, rekenkamerleden en griffiers met interesse.

Aan het einde van de middag hopen de NVRR, de VvG en Raadslid.Nu dat u met een scala aan mogelijkheden naar huis gaat om toe te passen binnen uw eigen unieke situatie. Zie voor meer informatie, en het programma op www.nvrr.nl, www.griffiers.nl of www.raadslid.nu en meld u aan voor een van de bijeenkomsten in uw buurt. Naar het aanmeldformulier
Na bevestiging van uw aanmelding kunt u ook uw eigen casus  aanbrengen. Deelname is beperkt.

AR en NVRR

De NVRR en de Algemene Rekenkamer organiseren dinsdag 14 september een tweede bijeenkomst voor lokale/provinciale rekenkamers die willen samenwerken en/of kennis willen uitwisselen met de Algemene Rekenkamer. Dit is een vervolg op de bijeenkomst van 18 maart jl., waarvan een verslag staat in de NVRR Nieuwsbrief 33. De belangrijkste thema’s zijn: jeugdbeleid, re-integratie en landelijk gebied. Deze thema's vormen nu de basis voor de bijeenkomst op 14 september. Programma werkbijeenkomst. 

De workshop Jeugdbeleid staat in het teken van een verkenning om gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de Centra voor Jeugd en Gezin. Geïnteresseerden voor deze workshop kunnen zich aanmelden bij mw. N. Rubino, email: N.Rubino@rekenkamer.nl.

Deelnemers ontvangen tevoren achtergrondinformatie over het mogelijke onderzoeksonderwerp Centra voor Jeugd en Gezin. Ook belangstellenden, die deelname overwegen, kunnen de achtergrondinformatie toegestuurd krijgen. 

Wilt u meer informatie over de werkbijeenkomst in het algemeen, neem dan contact op met:
Diny van Est d.vanest@rekenkamer.nl of Gerrit Hagelstein gerrit.hagelstein@ede.nl.

Bijeenkomsten

September wordt een drukke maand qua bijeenkomsten. Elders in deze nieuwsbrief kunt u over sommige bijeenkomsten meer lezen, maar hier hebben we ze nog even voor u op een rijtje gezet.

overzicht september 2010 
08-09-10 Buitengewone Algemene Ledenvergadering. details
14-09-10 Bijeenkomst AR en NVRR; Workshop Jeugdbeleid. details
22-09-10 Bijeenkomst Kring van Secretarissen. details
22-09-10 Bijeenkomst Kring Onderzoek. details
23-09-10 De Juridische Kring organiseert een bijeenkomst over juridische problemathiek uitnodiging
24-09-10 De eerste van vier bijeenkomsten die zijn georganiseerd door de NVRR, VvG en Raadslid.nu informatie


U kunt zich voor alle bijeenkomsten nog opgeven. Kijkt u op www.nvrr.nl of klik hier om naar de agenda te gaan.

 
Wijziging in uw gegevens?

U kunt uw gegevens wijzigen door een
e-mail te sturen aan het secretariaat.
info@nvrr.nl
Zo helpt u mee het ledenbestand actueel te houden.

Redactie Nieuwsbrief

Cath van Meurs
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Kopij aanleveren

U kunt het hele jaar kopij voor de nieuwsbrief aanleveren bij de redactie. 

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden