NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Oproep voor inzenden van rapporten voor de Goudvink en de Groenling

Hierbij een nieuwe oproep voor het inzenden van rapporten voor de Goudvink en de Groenling 2010! 

De komende verkiezing van de Goudvink en de Groenling zal anders verlopen dan voorgaande jaren. De jury zal een lijst van drie kandidaten  voor elke prijs samenstellen.  Tijdens het congres zullen alle genomineerden zich presenteren waarna de aanwezigen de prijswinnaars zullen kiezen. 

Per organisatie kan slechts één rapport meedingen. Ook onderzoeken die onder verantwoordelijkheid van een rekenkamer(commissie) door derden zijn uitgevoerd kunnen meedingen. 

De deadline voor het inzenden van rapporten wordt verlengd:

Graag ontvangt de Goudvinkorganisatie uiterlijk maandag 17  januari 2011 drie papieren exemplaren van het rapport, in de originele uitgave zodat ook de vormgeving kan worden beoordeeld en een digitaal exemplaar.

Deze kunnen gestuurd worden aan:

Cath van Meurs(C.vanMeurs@rekenkamer.nl) (070-3424164)
Algemene Rekenkamer
Organisatie Goudvink
Postbus 20015
2500 EA Den Haag

Voor mee informatie klik hier

 

 

 
 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden