NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Laatste oproep voor het inzenden van rapporten voor de Goudvink en Groenling 2010

In 2011 worden tijdens het NVRR congres weer de Goudvink en Groenling uitgereikt voor de beste rekenkamerrapporten. De NVRR Goudvink en Groenling 2010, beide een sculptuur, worden op vrijdag 20 mei 2011 tijdens het NVRR jaarcongres uitgereikt door de voorzitter van de jury. De NVRR roept alle gemeentelijke, provinciale en landelijke rekenkamers, rekenkamercommissies en commissies beleidsevaluatie op om ook komend jaar mee te doen met deze prijsvraag. 

Bij de beoordeling van de inzendingen wordt het standaard beoordelingskader gehanteerd. Daarnaast zal de jury – op verzoek van het NVRR-bestuur – rekening houden met de volgende elementen:

  • De uitvoering van het onderzoek; is het onderzoek zelfstandig uitgevoerd door de rekenkamer of is de uitvoering ervan uitbesteed?
  • Bestuurlijk hoor en wederhoor; wordt in het rapport aandacht besteed aan het al dan niet toepassen van bestuurlijk hoor en wederhoor?
  • Impact van het rapport; hoe is het rapport door de geadresseerde ontvangen (Gemeenteraad, Provinciale Staten of Tweede Kamer)?

Per organisatie kan slechts één rapport meedingen. Ook onderzoeken die onder verantwoordelijkheid van een rekenkamer(commissie) door derden zijn uitgevoerd kunnen meedingen.

De deadline voor het inzenden van rapporten wordt verlengd:

Graag ontvangt de Goudvinkorganisatie uiterlijk maandag 17  januari 2011drie papieren exemplaren van het rapport, in de originele uitgave zodat ook de vormgeving kan worden beoordeeld en een digitaal exemplaar.

Deze kunnen gestuurd worden aan:

Cath van Meurs(C.vanMeurs@rekenkamer.nl) (070-3424164)
Algemene Rekenkamer
Organisatie Goudvink
Postbus 20015
2500 EA Den Haag

 
 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden