NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Algemene Ledevergadering NVRR 18 maart 2011

Geacht NVRR-lid, 

Wij attenderen u graag nog een op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies. 

Datum                         Vrijdag, 18 maart 2011

Locatie                        Regardz Meetingcenter Eenhoorn Amersfoort - Koningin Wilhelminalaan 33 – Amersfoort

Ontvangst                  12.30 uur met lunch

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het jaarverslag en het jaarplan van de vereniging en is er een bestuursverkiezing*.
Elk (nieuw) bestuurslid moet worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

  • De huidige penningmeester – de heer mr. Jaap Coster – treedt af.
    Het bestuur stelt graag de heer drs. Robert Douma als kandidaat aan u voor. Hij is voorzitter van de rekenkamercommissies Epe, Ermelo en Heerde.
  • Het bestuurslid de heer drs. Elias de Haan is herkiesbaar voor een nieuwe termijn van vier jaar.

*U bent altijd in de gelegenheid om (tegen)-kandidaten voor te dragen en dit kan onder de volgende voorwaarden:

  • Op voordracht van het bestuur of tenminste vijf leden, indien benoemd uit de leden van de vereniging;
  • Op voordracht van een voorzitter van een rekenkamer die tevens lid is van de vereniging, indien het betreft zijn of haar plaatsvervanger in die rekenkamer. Laatstgenoemde wordt echter geen lid van de vereniging.

Daarnaast wordt deze middag door de voorzitter van de commissie kwaliteitszorg, mevrouw dr. Vivien van Geen , het projectplan “Focus op kwaliteit” toegelicht.

De heer prof. dr. Heinrich Winter zal als gastspreker reflecteren  op “Een spiegel van het lokale rekenkamerlandschap”, de onderzoeksrapportage van Byond naar de succes- en faalfactoren van de lokale rekenkamer. 

U kunt zich hier nog steeds aanmelden voor de vergadering. De agenda, het programma en bijbehorende stukken voor deze vergadering kunt u hieronder downloaden.

Programma/agenda
Concept verslag BALV 8 september 2010
Jaarverslag 2010
Jaarplan 2011
Advies kascommissie decharge bestuur
Rooster van aftreden
Projectplan commissie kwaliteit
Eindrapport Spiegel Rekenkamerlandschap
Persbericht Spiegel Rekenkamerlandschap

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur 

Sheila Tolboom
Verenigingsmanager

 

Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden