NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van de Voorzitter

Ons congres ligt al weer enkele weken achter ons, maar dat is wat mij betreft geen reden om niet nog even terug te blikken. Het was, vind ik, een geslaagd congres. Het programma stak goed in elkaar met in de ochtend een boeiend plenair deel en in de middag een mooie verscheidenheid aan workshops. Daarnaast, en dat is zeker zo belangrijk, was er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over de zaken die ons bezig houden. De reacties die ik na afloop kreeg waren overwegend positief. Alleen, zo zeiden sommigen, waren in het panel van de ochtendsessie de vrouwen wel ondervertegenwoordigd. "Dat moet de volgende keer beter", zo zei een congresgangster mij vriendelijk en streng.

Behalve terugblikken wil ik ook even vooruitblikken. Wij zijn in afwachting van het eindrapport van het evaluatieonderzoek dat Berenschot in opdracht van het Ministerie van BZK uitvoerde. Over het verloop van het onderzoek ben ik tevreden. Gerrit Hagelstein en ik maakten deel uit van de begeleidingscommissie en er was voor die commissie alle ruimte om inbreng te leveren. Ik denk dat we daarmee ook een bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van het onderzoek.

Het rapport levert ons nuttige informatie over de stand van zaken in rekenkamerland. Daarmee kunnen we allemaal ons voordeel doen. Echt benieuwd ben ik naar wat de Minister van BZK met de uitkomsten en dan vooral de aanbevelingen van het onderzoek gaat doen. Want het lijkt mij geen optie om het rapport in de onderste lade van het bureau te laten belanden.

 

Evaluatie Goudvink

Op 20 mei zijn tijdens het NVRR-congres weer de Goudvink en Groenling uitgereikt. De Goudvink was dit jaar voor de Algemene Rekenkamer. De Groenling is toegekend aan de rekenkamercommissie Hulst.

De jury constateerde dat er dit jaar veel kwalitatief goede rapporten zijn ingezonden voor de Goudvink/Groenling. Tegelijkertijd merkte de jury wel op dat onderzoeken van rekenkamer(commissie)s nogal eens los van elkaar lijken te bewegen. Over de jaren heen komen regelmatig dezelfde onderwerpen terug bij de inzendingen. Hierdoor komt de vraag naar boven in hoeverre rekenkamer(commissie)s van elkaars rapporten leren.

Deze constatering is één van de redenen om in de komende tijd een evaluatie van de Goudvink uit te voeren. Een andere aanleiding van de evaluatie is het signaal dat tijdens de algemene ledenvergadering is afgegeven dat het veelal dezelfde grote rekenkamers zijn, waaraan de Goudvink wordt toegekend.

In overleg met het bestuur van de NVRR zal een bredere discussie worden gevoerd over het voortbestaan van de Goudvink en Groenling en zo ja in welke vorm dan?
Het bestuur NVRR, de commissie kwaliteitszorg NVRR, de jury en de beoordelaars zijn hierbij betrokken.

Het spreekt vanzelf dat de leden over de voortgang hiervan worden geïnformeerd.

 

NVRR en AR organiseren derde werkbijeenkomst met lokale, provinciale en waterschapsrekenkamer(commissie)s

Donderdag 15 september is alweer de derde bijeenkomst voor lokale, provinciale en waterschapsrekenkamer(commissie)s die willen samenwerken en/of kennis willen uitwisselen met de Algemene Rekenkamer. Het (voorlopige) programma is als volgt:

10.15 uur -      Inloop met koffie/thee
10.30 uur -      Welkom door Gerrit Hagelsteijn (NVRR) en Diny van Est (AR)
10.45 uur -      Speeddates, inspiratie door vier korte presentaties
11.45 uur -      Workshop naar keuze (CJG, Re-integratie, subsidies, mogelijk nog andere onderwerpen)
13.00 uur -      Lunch     

Aanmelden kan via Jolanda Domela (J.DomelaNieuwenhuis@rekenkamer.nl)

15 september 2011, 10.15 uur tot 14.00 uur, Lange Voorhout 8 te Den Haag.


Nieuws op de website

De informatie over het evaluatieonderzoek is geactualiseerd

Foto's van het congres

 

 
Agenda

De agenda op de website

Groen

U kunt uw gegevens wijzigen door een e-mail te sturen aan het secretariaat. info@nvrr.nl
Zo helpt u mee het ledenbestand actueel te houden.

Redactie

Cath van Meurs
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

 

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden