NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Beursvloer 2012

U heeft het op de website al kunnen lezen: op 20 april wordt tijdens het jaarcongres een zogenaamde beursvloer georganiseerd. Naar het idee van de “ouderwetse” effectenbeurs wordt een aantal “hoeken” ingericht, die thematisch een specifieke expertise of ervaring vertegenwoordigen. In die hoeken bevinden zich enkele ervaringsdeskundige rekenkamers die genoemde expertise willen delen met anderen. “Bezoekers” van de beursvloer kunnen zo shoppen en concrete zaken bij anderen weghalen. Dat kan gaan om specifieke kennis,
denkkracht, ervaring, samenwerking etc.

De congrescommissie wil nu zoveel mogelijk potentiële ervaringen inventariseren en doet door deze e-mail een oproep aan iedere rekenkamer om zich aan te melden als hij een positief antwoord kan geven op  één of meer van de volgende vragen.

  • “Hebt u het gevoel dat uw rekenkamer over een bepaald onderwerp meer weet dan gemiddeld?”
  • “Denkt u dat de aanpak van een onderzoek door uw rekenkamer bijzonder is/was?”
  • “Vindt u de positionering van uw rekenkamer binnen de lokale democratie een voorbeeld voor anderen?”
  • “Heeft uw rekenkamer kennis en kunde beschikbaar om andere rekenkamers te ondersteunen?”
  • “Hebt u ervaring met samenwerking met andere rekenkamers?”
  • “Onderhoudt u contacten met raad, college en ambtelijk apparaat gedurende een onderzoek?”
  • “Hebt u ervaring met ex ante onderzoek?”
  • “Sluit u bestuurlijk wederhoor uit?”

Maar ook andere specifieke ervaringen komen in aanmerking.

Wij willen u vragen om – liefst kort en bondig, maar wel concreet – aan te geven op welk(e) terrein(en) uw rekenkamer een rol als ervaringsdeskundige zou willen spelen.

Wij vragen u deze email te beantwoorden en liefst voor 1 maart een concreet voorstel te doen. Zo spoedig mogelijk na verwerking van alle antwoorden, komen wij bij u terug met nadere informatie.

Voor de goede orde: u hoeft voor de beursvloer zelf eigenlijk niets voor te bereiden, want het delen van ervaringen gebeurt in gesprekken gedurende de lunchbreak. En aanbieders van expertise hebben ook voldoende tijd om als bezoeker ervaringen bij andere te halen.

Het succes van de beursvloer is afhankelijk van uw aanwezigheid en uw inzet. Wij rekenen op u!

Stuurt u uw voorstel naar info@mosevents.nl

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden