NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Geachte NVRR-leden,

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) organiseert op vrijdag 20 april 2012 bij Nieuwegein's Business Center in Nieuwegein een congres met als thema:

Na evaluatie ..... de blik vooruit

Vorig jaar is het eindrapport ‘Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers’ verschenen. Met dit rapport in de hand kunnen we vooruit. Het eindrapport laat ons zien dat er behoefte is aan ons werk. Of we die behoefte duidelijk genoeg krijgen en vervolgens aan de behoefte voldoen is onze uitdaging!

We kunnen vooruit, jazeker. Maar hoe dan? Welke behoeftes zijn er bij de verschillende ‘afnemers’ van onze inspanningen? En, wat kunnen we hen bieden? En wat we bieden is dat ook van het niveau dat ze wensen? Of is het resultaat van onze inspanning meer geschikt voor de collegezaal dan voor de raadszaal?

Allemaal vragen,  waar niet zomaar antwoorden op te geven zijn. In samenspraak met elkaar als rekenkamers en rekenkamercommissies en de volksvertegenwoordigers waar we afzonderlijk voor werken, moeten we antwoorden vinden.

Op  ons congres komen deze vragen aan de orde. De ochtend van het congres sluiten we af met een luchtig onderdeel als opmaat voor de lunch.

Tijdens de lunch kunt u niet alleen elkaar ontmoeten en netwerken, maar is er ook gelegenheid om kennis te delen op de nieuwe ‘beursvloer’, waar vraag en aanbod van rekenkamerwerk in de meest brede zin bij elkaar wordt gebracht. U kunt daarbij een actieve rol vervullen. Naar het idee van de “ouderwetse” effectenbeurs wordt een aantal “hoeken” ingericht, die thematisch een specifieke expertise of ervaring vertegenwoordigen.  Meer, en actuele informatie over de beursvloer vindt u op de website.

’s Middags zijn er verschillende workshops . Uw bijdrage in de discussies zal zeer op prijs worden gesteld.

Voor nadere informatie verwijzen we graag naar de congresinformatie die u kunt vinden op de NVRR-website.  Om op de hoogte te blijven van alle actuele ontwikkelingen rondom het congres adviseren wij u om regelmatig op de website te kijken, hierop verschijnt regelmatig nieuwe informatie.

Wij willen u ook vragen deze e-mail met de link naar de congresinformatie en aanmeldingsformulier naar (potentieel) geïnteresseerden binnen uw organisatie door te sturen.

U kunt zich aanmelden via deze link naar het digitale aanmeldformulier.

We hopen u op vrijdag 20 april 2012 in Nieuwegein te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

L. Markensteyn
Voorzitter NVRR

 

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden