NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
Na evaluatie... de blik vooruit!

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de oproep voor deelnemers aan de beursvloer hebben we inmiddels vier aanmeldingen ontvangen:

 • Elias de Haan (Bedum): toekomstverkenning (SWOT-analyse) rekenkamerfunctie;
 • Cornelis van Woerkom (Almelo, Hardenberg, Raalte, West Maas&Waal, Rhenen): relatie rkc-raad en interactief samenwerken in
  onderzoek met raad en college;
 • André de Boer (Almelo): bijzonder onderzoek naar armoedeval;
 • Ben Mouw (Zutphen):  ervaringsonderzoek schuldhulpverlening en samenwerking andere rkc’s.

Maar we hebben nog echt wel behoefte aan meer aanbod, om het geheel succesvol te maken voor u en de overige bezoekers van ons congres
op 20 april 2012 in Nieuwegein.

Naar het idee van de “ouderwetse” effectenbeurs wordt een aantal “hoeken” ingericht, die thematisch een specifieke expertise
of ervaring vertegenwoordigen. In die hoeken bevinden zich enkele ervaringsdeskundige rekenkamers die genoemde expertise willen delen
met anderen. “Bezoekers” van de beursvloer kunnen zo shoppen en concrete zaken bij anderen weghalen. Dat kan gaan om specifieke kennis,
denkkracht, ervaring, samenwerking etc..

De congrescommissie wil nu zoveel mogelijk potentiële ervaringen inventariseren. Zij doet dat door een oproep aan iedere rekenkamer
om zich aan te melden, als er een positief antwoord gegeven kan worden op  één of meer van de volgende vragen.

 • “Hebt u het gevoel dat uw rekenkamer over een bepaald onderwerp meer weet dan gemiddeld?”
 • “Denkt u dat de aanpak van een onderzoek door uw rekenkamer bijzonder is/was?”
 • “Vindt u de positionering van uw rekenkamer binnen de lokale democratie een voorbeeld voor anderen?”
 • “Heeft uw rekenkamer kennis en kunde beschikbaar om andere rekenkamers te ondersteunen?”
 • “Hebt u ervaring met samenwerking met andere rekenkamers?”
 • “Onderhoudt u contacten met raad, college en ambtelijk apparaat gedurende een onderzoek?”
 • “Hebt u ervaring met ex ante onderzoek?”
 • “Sluit u bestuurlijk wederhoor uit?”

Maar ook andere specifieke ervaringen komen in aanmerking.

Wij vragen u om – liefst kort en bondig, maar wel concreet – aan te geven op welk(e) terrein(en) uw rekenkamer een rol als ervaringsdeskundige
zou willen spelen.

Wij vragen u deze e-mail te beantwoorden vóór 15 maart (dit is echt de uiterste datum!) een concreet voorstel te doen.
Zo spoedig mogelijk na verwerking van alle antwoorden komen wij bij u terug met nadere informatie. Schroom niet, want kennis delen is leren van elkaar!

Voor de goede orde: u hoeft voor de beursvloer zelf niets voor te bereiden, want het spreken over ervaringen gebeurt informeel gedurende de lunchbreak. Aanbieders van expertise hebben ook voldoende tijd om als bezoeker ervaringen bij anderen te halen.

Het succes van de beursvloer is afhankelijk van uw aanwezigheid en uw inzet. Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,
namens de congrescommissie

Nysius van Rijn

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden