NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Geachte heer, mevrouw,

Over een paar weken is het zover; het jaarlijkse NVRR-congres! Dit jaar wordt het congres gehouden op 20 april a.s. bij Nieuwegein's Business Center en heeft als thema 'Na evaluatie de blik vooruit'. Tijdens het congres zal het Evaluatierapport van het Ministerie van BZK centraal staan. In het programma worden ervaringen en ideeën voor de toekomst met elkaar gedeeld. Uw bijdrage hierbij is van harte welkom!

Inmiddels kunnen wij ook melden dat Maarten van Rossem zal spreken. Hij sluit het plenaire ochtendprogramma af met een inleiding die tijdens de lunch zeker de nodige gespreksstof zal opleveren. De titel van zijn inleiding is 'Waarom leidt verantwoorde controle niet tot verstandig beleid?'

Het beloofd een congres te worden waar nog lang over wordt nagepraat. U kunt zich nog aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier dat u kunt vinden op de website van de NVRR of volg deze link. Op de website en/of in bijlage kunt de informatie over het congres nalezen.

Graag tot ziens in Nieuwegein.

Met vriendelijke groet,
namens de NVRR-congrescommissie

Sonja Kuijer- van Dijk

MOS Events bv, congresbureau ingezet ter
ondersteuning van de NVRR-congrescommissie

Postbus 1058
3860 BB  Nijkerk
Telefoon: 033 - 247 3407
Website: www.nvrr.nl

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden