NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Algemene Ledenvergadering NVRR

Wij attenderen u hiermee nogmaals op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamer & Rekenkamercommissies. De vergadering wordt voorafgaand aan het jaarlijke NVRR congres georganiseerd en u bent van harte welkom.

Vrijdag 20 april 2012
Nieuwegein's Business Center
Aanvang 9.30 uur

Programma

09.30 uur Aanvang
10.15 uur Verwacht einde

Hiermee zenden wij u de links naar de verschillende stukken voor de ALV van 20 april:
-
Agenda
- Verslag ALV 18 november 2011
- Jaarverslag 2011

De stukken zijn ook te downloaden vanaf de website 

Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering dient u zich apart aan te melden. Dit kan tot uiterlijk donderdag 12 april, klik hier om u aan te melden. De ALV is alleen toegankelijk voor leden van de NVRR. Komt u met meerdere personen vult u dan het formulier een aantal keren in.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor het congres. Dit kan nog, klik
hier voor informatie over het congres en om u aan te melden. Het congres start aansluitend op de ALV om 10.30 uur.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamer & Rekenkamercommissies

Namens het bestuur

Secretariaat NVRR
Postbus 1058
3860 BB  Nijkerk
tel. 033-2473455 / fax. 033-2460470
e-mail:
info@nvrr.nl
website: www.nvrr.nl

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden