NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies


Geachte heer/mevrouw,

Precies over 1 week vindt het NVRR-congres plaats bij NBC in Nieuwegein. Op vrijdag 20 april a.s. zal het evaluatierapport dat Berenschot in opdracht van het Ministerie van BZK heeft uitgevoerd centraal staan. In het plenaire ochtendprogramma komen we hier op verschillende manieren op terug. Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een spraakmakende presentatie van Maarten van Rossem - ook hij zal met zijn verhaal aansluiten op het genoemde rapport.

Tijdens het middagprogramma vinden er twee workshoprondes plaats, waarin u met een klein gezelschap dieper op de inhoud in kunt gaan. Er zullen 7 workshops plaatsvinden, waarvan u er twee kunt bijwonen. De inhoudelijke beschrijvingen van de geplande workshops vindt u terug op de website van de NVRR.

Het belooft een congres te worden waar nog lang over wordt nagepraat. U kunt dit eigenlijk niet missen. U kunt zich nog aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier dat u bij de congresinformatie op de NVRR-website kunt vinden.

Graag tot ziens op 20 april a.s. in Nieuwegein!

Met vriendelijke groet,
namens de NVRR-congrescommissie 2012
Sonja Kuijer-van Dijk

MOS Events bv, congresbureau ingezet ter
ondersteuning van de NVRR-congrescommissie

Postbus 1058
3860 BB  Nijkerk
Telefoon: 033-2473407
 

Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden