NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Geacht NVRR-lid,

In het evaluatierapport van Berenschot en de recente reactie van de minister daarop wordt gewag gemaakt van ‘’slapende’’ rekenkamers. Dit zijn rekenkamers die omwille van diverse redenen niet conform letter en geest van de Gemeentewet kunnen functioneren.

Sommige hebben een andere juridische status gekregen (in een gemeente is het Presidium tot rekenkamerfunctie benoemd), andere hebben geen of te weinig budget om goed te kunnen functioneren en kunnen daarmee geen output leveren.

De NVRR wil een onderzoek uitvoeren met als doel het in kwantitatieve zin in beeld brengen van de juridische en financiële status van de lokale rekenkamers en rekenkamerfuncties. Wij willen graag een antwoord op de vraag of zij in staat zijn c.q. in de gelegenheid worden gesteld om conform letter en geest van de Gemeentewet en de betreffende gemeentelijke verordening te kunnen functioneren.

Het bestuur van de NVRR is op zoek naar aanbieders die dit onderzoek willen uitvoeren. Voor volledige informatie gaat u naar de website.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Edi Ipenburg
Secretariaat

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
tel. 033-2473435 / fax. 033-2460470
E-mail: info@nvrr.nl
website: www.nvrr.nl

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden