NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Geacht NVRR-lid,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies. 

Tijdens deze bijeenkomst kijken we vooruit naar 2013, er is een bestuursverkiezing en er wordt een statutenwijziging voorgesteld.

Datum                      Vrijdag, 23 november 2012
Locatie                     Regardz Meetingcenter Eenhoorn
                                  Koningin Wilhelminalaan 33 – Amersfoort
Ontvangst               12.30 uur met lunch
Aanvang                  13.30 uur
Einde                        17.00 uur - Borrel ten afscheid van Gerrit de Jong en Piet van Dijk

 • Het programma, de agenda en andere stukken krijgt u zo spoedig mogelijk toegestuurd, echter uiterlijk acht dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering.
   
 • Voor zowel een bestuursverkiezing als een statutenwijziging is een quorum nodig.
  Klik hier voor de voorwaarden voor het aannemen van een voorstel
   
 • In verband met onduidelijke en soms tegenstrijdige artikelen in de huidige statuten heeft het bestuur de notaris gevraagd om een algehele statutenwijziging op te stellen, met gebruikmaking van modern en helder taalgebruik, zodat de statuten beter leesbaar zijn. Dit betekent overigens niet dat de volledige statuten zijn herschreven.
  De volledige concept-tekst voor de statutenwijziging wordt u zo spoedig mogelijk nagestuurd
   
 • Wil Oosterveld-Sanders heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe bestuurstermijn van vier jaar in de functie van secretaris. Het bestuur vraagt hiervoor de instemming van de Algemene Ledenvergadering.
   
 • Gerrit de Jong is bestuurslid namens de Algemene Rekenkamer. Omdat hij van zijn pensioen gaat genieten en zijn werkzaamheden bij de AR beëindigt, treedt hij tevens af als bestuurslid van de NVRR.
  De Algemene Rekenkamer heeft volgens de statuten gebruik gemaakt van het recht een voorstel te doen voor een nieuw bestuurslid, in de persoon van collegelid drs. Kees Vendrik. Ook hiervoor vraagt het bestuur instemming van de Algemene Ledenvergadering.
  Biografie Kees Vendrik‚Äč
 • In 2013 ontstaan er twee vacatures binnen het bestuur van de NVRR, door het aflopen van de (dubbele) bestuurstermijn van Piet van Dijk en Gerrit Hagelstein. Zij zijn niet herkiesbaar.
  Piet van Dijk heeft te kennen gegeven dat hij tijdens deze Algemene Ledenvergadering wil aftreden als bestuurslid. Zijn eigen werkzaamheden en de werkzaamheden voor het bestuur zijn niet langer verenigbaar.
  Het bestuur is voornemens voor deze vacature tijdens deze Algemene Ledenvergadering mevrouw dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar als kandidaat bestuurslid voor te dragen.
  Biografie Ans Hoenderdos

Het bestuur wijst u er op dat het mogelijk is andere kandidaten voor te dragen.  Deze voordracht dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De voordracht dient te worden ondersteund door tenminste vijf leden;
 • De voordracht kan worden ingediend door een voorzitter van een rekenkamer(commissie);
 • Kandidaten kunnen tot  drie dagen voor de Algemene Ledenvergadering voordragen  worden.

Voor de volledige tekst betreffende benoemingen van bestuursleden, verwijzen wij u naar de statuten, artikel 10.

U kunt zich aanmelden met het formulier op de website.

Mocht u nog vragen hierover hebben, kunt u te allen tijde contact opnemen met het secretariaat.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Namens het bestuur

Edi Ipenburg

Secretariaat
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
tel. 033-2473435 / fax. 033-2460470
E-mail: info@nvrr.nl
website: www.nvrr.nl

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden