NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Vanwege het grote aantal aanmeldingen moet worden uitgeweken naar een grotere zaal, die helaas niet beschikbaar is in de Eenhoorn. De nieuwe locatie is:

De Mariënhof - Kleine Haag 2 - 3811 HE  Amersfoort

Deze locatie is eveneens goed te bereiken per auto en per openbaar vervoer. Klik hier voor de routebeschrijving.


Geacht NVRR-lid,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies. 

Tijdens deze bijeenkomst kijken we vooruit naar 2013, er is een bestuursverkiezing en er wordt een statutenwijziging voorgesteld.

Datum                      Vrijdag, 23 november 2012
Ontvangst               12.30 uur met lunch
Aanvang                  13.30 uur
Einde                        16.45-17.00 uur - Borrel ten afscheid van Gerrit de Jong en Piet van Dijk

  • In 2013 ontstaan er twee vacatures binnen het bestuur van de NVRR, door het aflopen van de (dubbele) bestuurstermijn van Piet van Dijk en Gerrit Hagelstein. Zij zijn niet herkiesbaar.
    Piet van Dijk heeft te kennen gegeven dat hij tijdens deze Algemene Ledenvergadering wil aftreden als bestuurslid. Zijn eigen werkzaamheden en de werkzaamheden voor het bestuur zijn niet langer verenigbaar.
    Het bestuur is voornemens voor deze vacature tijdens deze Algemene Ledenvergadering mevrouw dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar als kandidaat bestuurslid voor te dragen.
    Biografie Ans Hoenderdos

Het bestuur wijst u er op dat het mogelijk is andere kandidaten voor te dragen.  Deze voordracht dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De voordracht dient te worden ondersteund door tenminste vijf leden;
  • De voordracht kan worden ingediend door een voorzitter van een rekenkamer(commissie);
  • Kandidaten kunnen tot  drie dagen voor de Algemene Ledenvergadering voordragen  worden.

Voor de volledige tekst betreffende benoemingen van bestuursleden, verwijzen wij u naar de statuten, artikel 10.

U kunt zich aanmelden met het formulier op de website.

Mocht u nog vragen hierover hebben, kunt u te allen tijde contact opnemen met het secretariaat.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Namens het bestuur

Edi Ipenburg

Secretariaat
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
tel. 033-2473435 / fax. 033-2460470
E-mail: info@nvrr.nl
website: www.nvrr.nl

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden