NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Geacht NVRR-lid,

Graag attenderen wij u nogmaals op de uitnodiging voor de tweede Algemene Ledenvergadering van de NVRR.
Alle stukken kunt u vinden op de website en u kunt zich nog aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen.

Datum              Vrijdag, 23 november 2012
Locatie             De Mariënhof - Kleine Haag 2 - 3811 HE  Amersfoort (
Klik hier voor de routebeschrijving.)
Ontvangst       12.30 uur met lunch
Aanvang          13.30 uur

Einde                16.45-17.00 uur - Borrel ten afscheid van Gerrit de Jong en Piet van Dijk

Tijdens deze bijeenkomst kijken we vooruit naar 2013, er is een bestuursverkiezing en er wordt een statutenwijziging voorgesteld.
Bent u verhinderd maar wilt u wel stemmen, kunt u schriftelijk een volmacht geven aan een officiële plaatsvervanger. De voorwaarden hiervoor ziet u op de website.

Wij hopen u te mogen begroeten op 23 november a.s.!

Namens het bestuur

Met vriendelijke groet,
Edi Ipenburg
Secretariaat

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden