NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Uitnodiging voor de BALV op 12 december 2012

Geacht NVRR-lid,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 november 2013 werden Ans Hoenderdos en Kees Vendrik per acclamatie gekozen als bestuurslid.
Wil Oosterveld werd herkozen als secretaris van de vereniging. 
Het jaarplan 2013 en de begroting 2013 werden goedgekeurd en de statutenwijziging werd met een enkele wijziging akkoord bevonden, maar hiervoor was geen quorum.

De voorzitter stelde een Buitengewone Algemene Ledenvergadering vast op woensdag 12 december 2012 om 13.00 uur in Nijkerk (voorlopige locatie), met als enig agendapunt "Vaststellen statutenwijziging".
Indien u lid bent van de NVRR en u hierbij aanwezig wilt zijn, stuurt u dan een e-mail naar info@nvrr.nl. 

Klikt u hier voor de agenda en de statutenwijziging

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Edi Ipenburg
secretariaat

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden