NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Geachte heer, mevrouw,

Op vrijdag 19 april 2013 organiseert de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) haar tienjarig jubileumcongres met als thema: ‘Leren van succes’.
Tijdens het ochtendprogramma zal Guusje ter Horst, oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid van de Eerste Kamer, als dagvoorzitter optreden. In De Heerlickheijd’ van Ermelo, wordt stil gestaan bij wat de rekenkamer(commissie)s tot nu hebben bereikt, welke successen zij hebben geboekt en welke nieuwe  inzichten en aanknopingspunten dit heeft opgeleverd.

Daarnaast zijn er bijdragen van Saskia J. Stuiveling (president Algemene Rekenkamer), Robert Mul (erevoorzitter NVRR, director Public Trust, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), Leo Markensteyn (voorzitter NVRR) en Herman Pleij (emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde, Universiteit van Amsterdam).

Het middagprogramma biedt een veelheid aan keuzes met meer dan 20 verschillende parallelsessies. Professionele inleiders, onderzoekers en rekenkamerleden gaan met de deelnemers in gesprek over onderwerpen als integriteit, samenwerken, grondexploitaties, innovatieve rekenkamers, waarderend onderzoek en communicatie, met als doel daarmee vooral veel positieve energie en inspiratie los te maken.

Op de website www.nvrrcongres.nl vindt u een overzicht met de verschillende parallelsessies die worden gegeven. Na inschrijving als deelnemer, ontvangt u een e-mail om uw keuze voor het middagprogramma kenbaar te maken.

Mis deze dag niet en meld u nog vandaag aan! Nadere informatie en het online inschrijfformulier voor het jubileumcongres vindt u op www.nvrrcongres.nl of via deze directe link.

Met vriendelijke groet,
namens de NVRR-jubileumcommissie

Sonja Kuijer- van Dijk

MOS Events bv, congresbureau ingezet ter
ondersteuning van de NVRR-jubileumcommissie

Postbus 1058
3860 BB  Nijkerk
Telefoon: 033 - 247 3407
Website: www.nvrrcongres.nl

 

NB: Indien u zich al heeft aangemeld voor het congres, kunt u deze mail wellicht doorsturen naar andere geïnteresseerden van uw rekenkamer. Wij ontmoeten u graag op 19 april a.s.

 

 
 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden