NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

De staat van de Rekenkamer

Onderzoek en rapport in opdracht van de NVRR
In 380 van de 415 Nederlandse gemeenten bestaat een actieve rekenkamer of rekenkamercommissie. Dat komt overeen met 91,6 % van de gemeenten. In 20 gemeenten is de afgelopen twee jaar  de rekenkamer inactief geweest vanwege aanhoudende discussie over de juiste rekenkamervorm of door gemeentelijke herindeling. In nog eens 15 gemeenten (vooral in Zeeland, Noord-Brabant en Friesland) krijgt de rekenkamerfunctie geen invulling, omdat er lokaal geen politiek draagvlak voor is. Deze 15 gemeenten hebben gemiddeld 15.000 inwoners en vertegenwoordigen opgeteld 1,3% van de Nederlandse bevolking.

Het bovenstaande staat in het rapport De staat van de rekenkamer. Het onderzoek is in opdracht van de NVRR in het najaar van 2012 uitgevoerd. Doel van het onderzoek is precies in kaart te brengen in hoeveel gemeenten en waarom er sprake is van een "slapende rekenkamer". In eerdere onderzoeken, uit 2010 en 2011, werd dit fenomeen gesignaleerd.
Het rapport is op 2 april 2013 met een bestuurlijke reactie gepubliceerd, door middel van een persbericht aan diverse media. Alle provincies, gemeenten, rekenkamers hebben dit eveneens  ontvangen.
 

NVRR Jubileumcongres - vrijdag 19 april

Op vrijdag 19 april organiseert de NVRR haar jubileumcongres met als thema: ‘Leren van succes’. Het wordt een extra feestelijk congres. Niet alleen omdat we vieren dat we tien jaar bestaan, maar vooral om te vieren wat de rekenkamer(commissie)s tot nu hebben bereikt en de successen die zijn geboekt. Succesvolle ervaringen en praktijkvoorbeelden die goed hebben gewerkt in het verleden bieden nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor de toekomst. We hopen daarmee vooral te inspireren en veel positieve energie los te maken. Goede voorbeelden kunnen een zetje geven om het zelf ook eens anders aan te pakken en te vernieuwen in een richting die bij de eigen situatie past.

Dit congres mag u niet missen! Lees meer  Om u direct aan te melden klikt u hier.

ALV NVRR 19 april 2013

Voorafgaand aan het congres is een korte Algemene Ledenvergadering georganiseerd, vanaf 9.15 uur tot 10.00 uur. U heeft voor en na de ALV gelegenheid voor registratie van het congres, maar het is belangrijk voor de organisatie te weten wie aanwezig is geweest en u dient zich voor beide gelegenheden apart te laten registreren.

Goudvink 2013 - oproep inzenden rapporten

 
Eind 2013 wordt de nieuwe Goudvink uitgereikt voor het beste rekenkamerrapport. De NVRR Goudvink 2013 wordt op vrijdag 22 november 2013 tijdens een NVRR mini-congres uitgereikt door de voorzitter van de jury Ferd Crone.  De NVRR roept alle gemeentelijke, provinciale en landelijke rekenkamers, rekenkamercommissies en commissies beleidsevaluatie op om weer mee te dingen naar deze prijs. 
 
De NVRR roept alle rekenkamers en rekenkamercommissies van de provincies, de gemeenten en de waterschappen, alsmede de landelijke rekenkamer en commissies van beleidsevaluatie op weer mee te dingen naar deze prijs. Lees meer
 

Gezocht: Beoordelaars Goudvink

Om de inzendingen voor de nieuwe Goudvink te kunnen beoordelen zijn we op zoek naar beoordelaars. Taak van de beoordelaars is het beoordelen van ingezonden rapporten volgens een vast beoordelingsschema. Anders dan voorheen zal specifiek gekeken worden naar Doorwerking van de ingediende rapporten en de opvallende sterke punten uit het rapport. Geïnteresseerd? Lees meer

Rekenkamerleden en BTW

Er gaan al enige tijd geruchten over het feit dat rekenkamer(commissie)leden verplicht zouden zijn om BTW te heffen en af te dragen over hun vergoeding.
Het bestuur van de NVRR is hierover in overleg met het Ministerie van Financiën. Het Ministerie heeft toegezegd binnen enkele weken met een brief over dit onderwerp te komen. Als er meer duidelijk is zal het bestuur u daarover uiteraard zo spoedig mogelijk informeren.

Nieuws van de AR

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar balans tussen ambities en capaciteit rampenbestrijding en crisisbeheersing

In de bijeenkomst van september 2012 heeft de Algemene Rekenkamer met enkele lokale rekenkamers het onderwerp veiligheidsregio's besproken. De AR is begin januari 2013 begonnen met een onderzoek naar de vraag of de ambities van de organisaties betrokken bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing, in balans zijn met de capaciteit die zij hiervoor beschikbaar hebben. Lees meer

Beleidsonderzoek Online

Beleidsonderzoek Online is een beleidswetenschappelijk e-journal en met een voor iedereen gratis toegankelijke website (www.beleidsonderzoekonline.nl). Daarnaast is het vooral een net zo serieus blad als de meeste (wetenschappelijke) vakbladen. Zo werken we met een reviewcommissie en een dubbel blinde reviewprocedure. Lees meer

 
Rekenkamerleden en BTW

Zijn rekenkamer(commissie)leden verplicht tot afdragen BTW? Lees meer


 
Redactie en Reactie
Secretariaat NVRR

Caroline Loomans
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl
Tel.: 033-2473435

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR  | Afmelden