NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Geachte leden van de Rekenkamer(commissie),

Eind februari namen de NVRR en een aantal lokale rekenkamers van de provincie Zuid-Holland deel aan een door twee gedeputeerden van die provincie georganiseerde bijeenkomst over de problematiek bij de gemeentelijke grondexploitaties. Er werd geconstateerd dat de financiële problemen toenemen en de verslagleggingsregels (te) beperkt zijn om er goed inzicht in te krijgen. Voor de provincie is goed inzicht van belang in het kader van haar financiële toezicht op de gemeenten; voor de gemeenteraden is het van belang in het kader van hun kaderstellende en controlerende rol richting colleges.

Met divers rekenkameronderzoek is er inmiddels wel al ervaring opgedaan hoe de gemeenteraden beter grip op het grondbeleid en grondexploitatie kunnen krijgen. Mede gezien de actualiteit van deze problematiek (zie ook het recente artikel in de Volkskrant van zaterdag 9 maart), wil de NVRR u graag informeren over de aanpak en resultaten van dergelijk onderzoek, zodat u dat desgewenst kan gebruiken voor eventueel eigen onderzoek in uw gemeente of regio.

U vindt u daarvoor bijgaand het stuk ‘Kernvariabelen grondexploitaties’ van de Rekenkamer Rotterdam bijlage 1, waarmee de gemeenteraad snel inzicht kan krijgen in de stand van zaken van de grondexploitaties.  Daarnaast vindt u in bijlage 2 een chronologisch overzicht van een aantal rekenkameronderzoeken van de afgelopen jaren op het desbetreffende thema. Leest u ook het artikel uit de Volkskrant met bijlage van 9 maart 2013. 

De NVRR streeft naar actief kennis delen, ik hoop u met deze brief van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers&Rekenkamercommissies

Leo Markensteyn
Voorzitter

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden