NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Indienen rapport voor Goudvink uiterlijk 15 juni 2013

 
Om onze leden meer tijd te gunnen een van hun rekenkamerrapporten in te sturen voor de vernieuwde Goudvink hebben we de inzendtermijn opgerekt naar 15 juni 2013
 
De NVRR roept alle rekenkamers en rekenkamercommissies van de provincies, de gemeenten en de waterschappen, alsmede de landelijke rekenkamer en commissies van beleidsevaluatie op mee te dingen naar deze prijs. We hebben inmiddels 12 rapporten ontvangen, maar we hopen op nog meer inzendingen!
 
Nieuwe opzet - belang van doorwerking
Eind 2012 hebben de leden van de NVRR ingestemd met een nieuw toetsingskader waarbij het belang van doorwerking is aangemerkt als een van de belangrijkste criteria bij de beoordeling van de rapporten.  
 
Hiermee wil de NVRR rekenkamers stimuleren en inspireren om de doorwerking van hun onderzoek te vergroten. De NVRR vindt het belangrijk dat een onderzoek verschil maakt, dat het doorwerkt en effect heeft. Met de prijs willen we daarom rapporten en daaraan gekoppelde alternatieve producten of activiteiten waarderen die naar verwachting doorwerking zullen hebben (of al bewezen doorwerking hebben gehad). .
 
Om de doorwerking van een onderzoek te beoordelen, dient u twee open vragen te beantwoorden en waar mogelijk te onderbouwen met stukken:
  1. Wat heeft de rekenkamer(commissie) gedaan om de doorwerking van het onderzoek te bevorderen?
  2. Waaruit blijkt de doorwerking? 
Daarnaast vindt de NVRR het belangrijk dat expliciet blijkt wat de sterke punten van het rapport zijn.
 
Per organisatie kan slechts één rapport per jaar meedingen. Ook onderzoeken die onder verantwoordelijkheid van een rekenkamer(commissie) door derden zijn uitgevoerd kunnen meedingen.
De ingezonden rapporten mogen dateren uit het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt minus (maximaal) twee jaren. Uiteraard moeten de onderzoeksrapporten voldoen aan de basiskwaliteiten van een rapport.
 
Graag ontvangen wij uiterlijk 15 juni 2013  drie papieren exemplaren van het rapport en een digitaal exemplaar plus aanvullende bescheiden waaruit de doorwerking blijkt.
Deze kunnen gestuurd worden aan:
 
NVRR
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
info@nvrr.nl
 
Goudvink Jury

Ook voor deze editie van de Goudvink hebben we een prominente jury kunnen samenstellen. De NVRR is bijzonder trots u de jury van de Goudvink 2013 te kunnen presenteren:

Ferd Crone - voorzitter
burgemeester van Leeuwarden

Aukje van Roessel
journalist bij De Groene Amsterdammer

Henriette Maasen van den Brink
hoogleraar aan de Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht

Beoordelaars gezocht
 
Wij zijn nog op zoek naar beoordelaars. U beoordeelt in een koppel een aantal ingezonden rapporten volgens een vast beoordelingsschema en kijkt daarbij specifiek naar doorwerking en de opvallende sterke punten uit een rapport. 
 
Interesse? Aanmelden kan via de mail: info@nvrr.nl.
 
Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen over de procedure, wilt u meedingen, maar weet u niet zeker of de deadline haalbaar is, neemt u dan contact op met Caroline Loomans, verenigingsmanager van de NVRR.

Zij is bereikbaar op 033 - 247 34 35 of via de mail op info@nvrr.nl

 
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2013) | Afmelden