NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Geachte heer, mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de tweede Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van 
Rekenkamers & Rekenkamercommissies. Aansluitend daarop is mede vanwege het 10-jarig jubileum van de vereniging, een mini-congres georganiseerd.

Voor de Algemene Ledenvergadering worden alleen de voorzitters - of afgevaardigden - van rekenkamers en rekenkamercommissies verwacht. U bent welkom vanaf 10.30 uur voor ontvangst en registratie. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die duurt van 11.00 uur tot 13.00 uur, worden de leden geïnformeerd over een meerjarenbeleidplan en het jaarplan 2014 en wordt Arno Visser voorgesteld als bestuurslid namens de Algemene Rekenkamer, als vervanging van Kees Vendrik.

Om 13.00 uur is een gezamenlijke lunch en om 14.00 uur begint het mini-congres. Het mini-congres  is ook toegankelijk voor rekenkamerleden en anderen die zijn betrokken bij rekenkamerwerk en u bent van harte welkom vanaf 13.00 uur.

Tijdens deze middag wordt voor het eerst de Goudvink - nieuwe stijl - uitgereikt door Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en tevens voorzitter van de Goudvink jury. Na de pauze worden een aantal zeer actuele onderworpen besproken en uitgelegd. 

Het bestuur en de congrescommissie wil u dan ook graag uitnodigen op

22 november 2013

in

De Mariënhof

Kleine Haag 2
3
811 HE Amersfoort

Agenda voor de ALV / Programma

Concept verslag van de ALV op 19 april 2013

Het meerjarenbeleidplan

Het jaarplan 2014
(wordt later toegevoegd op de website)

​Biografie van Arno Visser

U kunt met het aanmeldingsformulier aangeven of u alleen 's morgens/alleen 's middags/de gehele dag aanwezig bent. Komt u met collega's van dezelfde rekenkamer, meldt u zich dan apart aan. 

Bent u voorzitter van meerdere rekenkamers, doet u de organisatie een groot plezier ook dit aan te geven op het formulierMocht u vragen hierover hebben, kunt u te allen tijde contact opnemen met het secretariaat.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies

het bestuur

 

Secretariaat
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
tel. 033-2473435 / fax. 033-2460470
E-mail: info@nvrr.nl
website: www.nvrr.nl

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden