NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Goudvink 2013

De winnaar van de Goudvink 2013 is de Rekenkamer Breda met het rapport "Bredaas grondbeleid", een onderzoek naar de informatievoorziening aan de raad, de grondexploitatie en de gemeentelijke programmering van de Gemeente Breda. Foto's van de uitreiking van de Goudvink
Lees meer

Mini-congres 22 november

In het kader van het 10-jarig jubileum van de NVRR was er aansluitend op de ALV van vrijdag 22 november een mini-congres. Dit begon met de feestelijke uitreiking van de ‘nieuwe’ Goudvink. Daarna volgden een aantal presentaties met als rode draad de drie decentralisaties op het sociale domein:

  • Gerrit Hagelstein, bestuurslid van de NVRR gaf een toelichting op de brieven van de NVRR, waarin bezorgdheid wordt geuit over de decentralisaties
  • Ing Yoe Tan en Mirjam Swarte van de Rekenkamer Den Haag presenteerden hun ‘Kansenkaart voor decentralisaties sociaal domein’ 
  • Rikkert de Boer van de Algemene Rekenkamer gaf een toelichting op hun onderzoek naar de "Participatiewet"
  • Robert Douma, bestuurslid van de NVRR presenteerde ten slotte de initiatieven van de NVRR op het gebied van Digitaal Kennis delen en samenwerken.

Sociaal Domein

Zoals iedereen ondertussen wel bekend zal zijn, komen er vanwege transities en decentralisaties fors wat taken in het sociale domein op gemeenten af. Vanaf 1-1-2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor (nieuwe) taken in de jeugdzorg, participatie (Wajong en Sw) en zorg (AWBZ). Ondertussen is de discussie losgebarsten over het dreigende controlegat. Wie controleert de besteding van zo'n slordige € 15 miljoen? 
Rekenkamer(commissie)s willen steeds vaker zowel achteraf beleidsuitvoering controleren, als ook raden vooraf ondersteunen in hun kaderstellende rol. Lees meer

Pleio

De meeste rekenkamers geven aan dat decentralisatie een belangrijk onderwerp is voor onderzoek. De Algemene Rekenkamer roept rekenkamers op hun plannen of overige ideeën te delen op Pleio, waar een samenwerkingsruimte is ingericht, die toegankelijk is voor lokale rekenkamer(commissie)s. Lees meer

Inspiratiebijeenkomst Limburgse Kring

Onder de titel ‘een nieuwe stelling’ kwamen op 4 oktober op initiatief van de NVRR Kring van Limburgse rekenkamersecretarissen ongeveer 35 leden, secretarissen en onderzoekers van Limburgse rekenkamer(commissie)s bijeen. Een verslag van Julien van Ostaaijen. Lees meer

Kring Secretarissen/Onderzoekers

Donderdag 12 december a.s. heeft de gecombineerde kring Secretarissen/Onderzoek de laatste bijeenkomst voor dit jaar. Onderwerpen die te maken hebben met de Rekenkamercommissie van de toekomst, hoe je optimaal zelfevaluaties kunt uitvoeren of leerpunten uit andere evaluaties kunt benutten. Aan de orde komt ook ex ante onderzoek door rekenkamers. 

DBFMO-webinar

Welke gevolgen heeft het nieuwe DBFMO-contractbeheer voor lokale overheden? De kennis van recent onderzoek naar deze vorm van publiek-private samenwerking wil de Algemene Rekenkamer met u delen via een webinar op 12 december 2013. U kunt zich nu inschrijven! Lees meer

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden