NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 27 juni 2014

Rekenkamerrapporten en publicaties

Met het in gebruik nemen van de nieuwe website is een aantal zaken gewijzigd. Zo is er een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen een “rekenkamerrapport” en een "publicatie". Onderzoeksplannen, jaarverslagen en andere rekenkamergebonden publicaties worden niet meer opgenomen en bij het aanbieden van een nieuw rekenkamerrapport of publicatie worden meer vragen gesteld dan voorheen. De zoekfunctie wordt hierdoor enorm verbeterd.

Misschien heeft u al gemerkt dat uw rapport niet meer te vinden is op de nieuwe website. Daarom doet de NVRR een dringend beroep op haar leden de rekenkamerrapporten vanaf 2010 opnieuw aan te bieden met de nieuwe indexering. Met uw hulp is de bibliotheek snel weer gevuld, maar zijn de rapporten sneller en gemakkelijker vindbaar.

Wij rekenen op uw medewerking!

Tweede Kamer stelt vragen over budgetten rekenkamers

Kamerlid Manon Fokke heeft in mei 2014 vragen gesteld over (o.a.) budgetten van rekekamer(commissie)s. Minister Plasterk heeft hierop met verwijzingen naar onderzoek van de NVRR op geantwoord. Ook geeft hij in zijn beantwoording aan een door de NVRR beoogt nieuw onderzoek naar de budgettering van rekenkamers te zullen ondersteunen.

Lees de beantwoording van de vragen

 

De Goudvink 2014

Op 17 juni jl was de eerste bijeenkomst van de beoordelaars voor de inzendingen voor de Goudvink. Er zijn teams gevormd en de enigszins gewijzigde procedure is uitgelegd. Er zijn totaal 21 rapporten ingezonden die meedingen voor de Goudvink 2014, welke op 21 november 2014 tijdens de ALV van de NVRR wordt uitgereikt. Op 17 september 2014 wordt een shortlist samengesteld die de jury op 6 oktober zal gaan beoordelen.

Verslagen congres 2014

Het congres was opgesplitst in een plenair moment in de ochtend en eeninteractief programma waarbij de deelnemers konden kiezen uit een breed scala van workshops.

Er zijn verslagen toegevoegd van de presentaties van Jacques Wallage, Bert van Delden en Han Warmelink, maar ook van een aantal workshops. U kunt deze vinden op website van het congres.

 Inventarisatie gegevens NVRR-leden

Opnieuw heeft het bestuur u een e-mail gestuurd met het verzoek het inventarisatieformulier in te vullen met gegevens over de samenstelling van uw rekenkamer(commissie). Ook als er (nog) geen wijzigingen zijn ten aanzien van voor de verkiezingen, wilt u dan toch de moeite nemen het formulier in te vullen? Er staan ook vragen in over gegevens die wij standaard nooit hebben gehad. Uw moeite wordt heel erg op prijs gesteld. Door een up-to-date ledenbestand kunnen wij u namelijk nog beter van dienst zijn.