NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 22 juli 2014

Vacatures NVRR

Heeft u gezien dat de NVRR belangrijke vacatures heeft?

1.  Voorzitter voor het algemeen bestuur van de NVRR
Informatie over het profiel is in te winnen bij de huidige voorzitter van het bestuur Leo Markensteyn (073-5224562) of bij de secretaris Wil Oosterveld (0575-490563). 

2. Voorzitter en twee leden voor de de Congrescommissie.
Voor informatie over de vacatures neemt u contact op met Robert Douma. 

De verenigingsmanager van de NVRR kan u informeren over de procedures. (033-2473435).

 

Leergang Effectief Beleidsonderzoek

ScienceWorks organiseert in samenwerking met de NVRR en VSO de driedaagse "Leergang Effectief Beleidsonderzoek" in Utrecht. De cursusdagen zijn op vrijdag 31 oktober, 7 & 14 november 2014.
De belangstelling voor de vorige leergang was groot. Naar aanleiding van de evaluatie en de geuite wensen van deelnemers is de leergang aangepast. 

Voor gedetailleerde informatie en de brochure kijkt u op de agenda van de NVRR en op de website van ScienceWorks.