WijMocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 2014 nr.10 5 november 2014

Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur van de NVRR nodigt u harte uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV)  op vrijdag  21 november 2014  in de Nieuwe Liefde in Amsterdam. Voor de Algemene Ledenvergadering worden alleen de voorzitters - of afgevaardigden - van rekenkamers en rekenkamercommissies verwacht. Kunt u niet persoonlijk aanwezig zijn, kunt u een andere voorzitter machtigen uw stem uit te brengen. U kunt slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. Een volmacht is verkrijgbaar bij het secretariaat. U bent welkom vanaf 11.00 uur voor ontvangst en een kop koffie. Lees meer

Najaarsbijeenkomst NVRR

Na de ALV organiseert de NVRR op 21 november een najaarsbijeenkomst die voor alle leden toegankelijk is in de Nieuwe Liefde in Amsterdam.
De bijeenkomst begint met een lunch om 12.30 uur. Daarna komen 2 interessante onderwerpen aan bod (zie hieronder), aanmelden kan via de site van de NVRR. Na de NVRR bijeenkomst kunt u nog deelnemen aan het symposium van de Rekenkamer Metropool Amsterdam

21 november: workshop Digitale Veiligheid 

Om 13.00 uur kunt u met een interactieve workshop ervaren dat digitale veiligheid geen 'ver-van-mijn-bed-show' is. U krijgt concrete handvatten hoe de rekenkamer kan bijdragen aan de informatieveiligheid in uw gemeente. 

Harro Spanninga en Douwe Leguit van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening zetten helder voor u uiteen wat Rijk en VNG doen aan informatieveiligheid (onder andere de VNG-resolutie en de IBD). Watze de Boer, voorzitter Rekenkamer Den Haag, zal samen met Thijs Bosma, projectleider, de ervaringen van het rekenkameronderzoek 'Digitale Veiligheid' met u delen. Concreet wordt u beknopt geïnformeerd over aanpak en resultaten in Den Haag en hoe deze ook door andere rekenkamers te benutten zijn. 

 

21 november: Uitreiking Goudvink 2014

Na de enerverende wokshop over Digitale Veiligheid sluiten we de middag af met het bekendmaken welk van rapport de Goudvink 2014 heeft gewonnen. Tijdens deze bijeenkomst zal elk van de genomineerde rekenkamers een korte presentatie geven over het onderzoek.

Nieuw onderdeel is dat de inzenders die niet zijn genomineerd in de gelegenheid zijn gesteld een zogenaamde posterpresentatie te maken. Het aanwezige publiek kan door middel van een "like" hun favotiet kiezen. De presentatie met de meeste likes wint de publieksprijs.
Wilt u weten wie de genomineerden zijn? Deze staan vermeld op de NVRR website >>

21 november: Symposium 10 jaar RK Metropool Amsterdam

Vanwege haar 10 jarig bestaan organiseert de rekenkamer het symposium Terugblikken en vooruitkijken in het openbaar bestuur. Dit symposium wordt eveneens gehouden op 21 november aanstaande, na de ALV en NVRR Najaarsbijeenkomst in dezelfde locatie, de Nieuwe Liefde in Amsterdam.
Toegang is gratis en alle leden van de NVRR zijn van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen.
Sprekers zijn ondermeer Ben Tiggelaar, Job Cohen en Klaartje Peters. Lees het uitgebreide programma en meld u ook voor dit onderdeel aan! >>

3D Instrumentarium

De NVRR heeft in de Wiki een overzicht gemaakt van de 3D's en deze nader uitgewerkt. Relevante rapporten en/of rekenkamerbrieven worden per onderwerp gekoppeld. U krijgt zo niet alleen een overzicht wat het inhoud (in globale termen), maar ook inzicht in rollen en voorbeelden van onderzoek.
Lees meer

 

Congres en ALV 2015

Het NVRR congres in 2015 is gepland op 17 april in de Fabrique in Utrecht. Zoals gebruikelijk is voorafgaan aan het congres een Algemene Ledenvergadering gepland. Zet u deze datum vast in uw agenda?

 

Rekenkamerrapporten en Publicaties

Met het in gebruik nemen van de nieuwe website is een aantal zaken gewijzigd. Er is  nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen een rekenkamerrapport en een publicatie. De NVRR doet een dringend beroep op haar leden om de rekenkamerrapporten vanaf 2010 opnieuw aan te bieden met de nieuwe indexering. De rapporten zijn daardoor sneller en gemakkelijker vindbaar.

Wij rekenen op uw medewerking. Bezoek de NVRR Bibliotheek >>

 

Nieuws gemist? Belangrijke nieuwsitems van de NVRR leest u op de NVRR website >>
 

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief