Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 2014 - nr. 11 19 december 2014
 

Kamervragen Manon Fokke/Antwoorden Minister Plasterk

Binnenlands bestuur heeft een bericht opgenomen over de beantwoording op de kamervragen van Manon Fokke (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de gebrekkige controle van de gemeentelijke rekenkamers. (ingezonden 28 november 2014/Antwoord van Minister Plassterk ontvangen 16 december 2014) 
Lees meer >>

 

NVRR gaat "out of the box"

Tijdens ons Jaarcongres op 17 april 2015, in DeFabrique te Utrecht, zal op verrassende wijze vorm worden gegeven aan het thema. 

Meer informatie?

Download de mobiele website op uw smartphone zodat u alle informatie omtrent het congres altijd bij de hand heeft! Eind januari is het programma beschikbaar en inschrijving mogelijk, u ontvangt hiervoor een speciale uitnodiging!

   

Drie vragen van het bestuur 

De decentralisatie heeft consequenties voor gemeenten. De pers geeft op dit moment veel aandacht aan het onderwerp en de NVRR wordt hierover regelmatig bevraagd.Het bestuur van de NVRR is benieuwd of er rekenkamer(commissie)s zijn waarvan het budget is verhoogd vanwege de decentralisaties en heeft u per e-mail een drietal vragen gestuurd. Er zijn al veel reacties ontvangen, maar heeft u nog niet gereageerd, kan dat alsnog tot 6 januari 2015.
 

   

Gezocht: voorzitter voor de Congrescommissie

De congrescommissie is ingesteld in 2006 en is verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse NVRR-congres. De congrescommissie bestaat idealiter uit vijf leden, allen enthousiaste vrijwilligers. Op dit moment is er een vacature voor commissievoorzitter. U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan het secretariaat. Leest u hier het functieprofiel.

 

Digitale Veiligheid

Informatieveiligheid staat meer nog dan voorheen in de belangstelling van gemeenten. De continuïteit van de (digitale) dienstverlening van de gemeente maar ook de privacy van burgers kan in het geding zijn. De gevolgen van inbreuken op informatieveiligheid kunnen zeer ernstig zijn. Ondertussen maken gemeenten in toenemende mate gebruik van gedigitaliseerde informatie en communicatie. Met de komst van nieuwe taken in het sociale domein zal deze digitalisering alleen maar toenemen. Lees meer

 

Rekenkamerrapporten en Publicaties

Met het in gebruik nemen van de nieuwe website is een aantal zaken gewijzigd. Er is  nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen een rekenkamerrapport en een publicatie. De NVRR doet een dringend beroep op haar leden om de rekenkamerrapporten vanaf 2010 opnieuw aan te bieden met de nieuwe indexering. De rapporten zijn daardoor sneller en gemakkelijker vindbaar.

Wij rekenen op uw medewerking. Bezoek de NVRR Bibliotheek >>

 

Nieuws gemist? 

Belangrijke nieuwsitems van de NVRR vindt u op onze website >>

Volg de NVRR op Twitter @NVRRNL

Word lid van NVRR LinkedIn Groep en discussieer mee!

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief