Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 30 januari 2015

Bezuinigingen op Rekenkamerbudgetten ondanks decentralisaties

In een aflevering van Nieuwsuur van zondag 25 januari spreekt Jan de Ridder zijn zorg uit over de budgetten die beschikbaar zijn voor rekenkamer(commissies), zeker gegeven de uitdagingen waar de gemeenten vanwege de nieuwe taken voor staan.

Lees meer...

Staat 17 april al in uw agenda?

De NVRR gaat namelijk 'Out of the box'!

De invulling van het programma is bijna rond. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, één van de acht workshopleiders is Jochem Koole. Hij zal een inpsiratiesessie social media verzorgen.

Inschrijving kan vanaf 12 februari, u ontvangt hiervoor een speciale uitnodiging.

Download nu alvast de mobiele website op uw smartphone, zodat u alle informatie omtrent het congres altijd bij de hand heeft.

   

Onderzoek ministerie Bzk naar rekenkamers gestart

In vervolg op eerdere onderzoeken (o.a. Byond) en toezeggingen aan de Tweede Kamer heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven een nieuw onderzoek te doen naar de actuele stand van zaken van rekenkamers en rekenkamercommissies. 

Lees meer...

Bijeenkomsten Science Works

Seminar Onderbouwing van gemeentebeleid met sociale media
Op donderdag 5 maart 2015 vindt de seminar "Onderbouwing van gemeentebeleid met sociale media" plaats in Utrecht. 

De sociale media heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een medium waar we niet langer om heen kunnen. Ook gemeenten beginnen steeds meer gebruik te maken van social media. Het is niet langer de afdeling communicatie die hierover de regie voert. Sociale media zijn steeds vaker ingebed in andere onderdelen van de gemeentelijke organisaties.

Lees meer...

Kennis en Beleid congres 2015
Donderdag 30 april 2015 vindt het Kennis en Beleid congres 2015 plaats in Den Haag met als onderwerp "Betere data, beter beleid".

Big Data, open data, smart cities; het zijn allemaal termen die ons duidelijk maken dat nieuwe ICT-technieken optimaal moeten worden ingezet om overheidsbeleid passender, doelmatiger en robuust te maken. We zien nieuwe ambities, vaak uit het buitenland, we zien nieuwe mogelijkheden, vaak nog niet toegepast, en we ontwikkelen nieuwe visies, vaak nog niet uitgedacht. Wat in het debat ontbreekt is een goed ontwikkeld samenspel tussen wetenschap, beleid en bedrijfsleven.

Lees meer...

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief