Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 1 mei 2015

Van de voorzitter

Sinds een paar maanden ben ik uw voorzitter. Het voelt nog wat onwenning, maar ik heb er veel zin in. Het zijn belangrijke tijden voor de lokale rekenkamers. We weten het allemaal, de gemeenten staan voor een grote uitdaging zoals dat heet.

Gemeenten zoeken daarbij naar samenwerking. Schaalvergroting lijkt noodzakelijk om de nieuwe taken aan te kunnen.
Ook rekenkamers zullen meer moeten gaan samenwerken. Dat is niet alleen nodig, maar ook leuk en geeft energie. Van buitenstaanders met kennis van zaken kan je veel leren.

Op 17 april was ons jaarlijkse congres. Het thema was out of box. Dan gaat het om dit soort lessen. We zijn vaak gericht op beter worden binnen onze eigen context. Maar bij out of the box gaat het om double loop learning, waarbij je ook de eigen uitgangspunten ter discussie stelt.  Misschien lastig als je altijd je onafhankelijkheid aan het bevechten bent. Maar hierbij gaat het niet om aantasting van onafhankelijkheid, maar om professionaliteit. Na ruim 10 jaar zijn we toe aan die professionaliseringsslag.

Ik vind het noodzakelijk en een uitdaging om als NVRR een systematiek te ontwikkelen, waarbij we bij elkaar in de keuken gaan kijken. Collegiale toetsing van de kwaliteit van je werk. Niet om af te rekenen - zoals we zelf ook vaak tegen onze klanten zeggen - maar om te leren.  En grote rekenkamers kunnen evenveel leren van kleine als andersom. Ik ben actief geweest in een kleine rekenkamercommissie en werk nu bij een grote rekenkamer; dus ik weet dat uit ervaring.

De luiken van rekenkamers moeten dus open. We moeten ons naar elkaar toe toetsbaar opstellen en samen zoeken naar de normen die daarbij horen. Openheid en samenwerking bij de borging van kwaliteit geven ons ook de mogelijkheid voor een ander gesprek met onze gemeenten. Voor de kwaliteit van ons werk zijn immers ook de randvoorwaarden die gemeenten creëren om ons werk te kunnen doen belangrijk.

Jan de Ridder

   

Succesvol Jaarcongres 2015

Tijdens een goed bezocht Jaarcongres in DeFabrique te Utrecht werd vrijdag 17 april het thema 'Out of the box' in het ochtendprogramma toegelicht door diverse sprekers en aan de hand van stellingen werd een paneldiscussie gehouden. Het ochtendprogramma werd ludiek afgesloten met een toespraak van prof. Tervuren die op geheel eigen wijze alle aanwezigen van de stoel kreeg en hen luidkeels liet zingen.

Na de netwerklunch was het tijd voor verschillende workshops waarin onder andere social media, ex-ante onderzoek en crowdsourcing aan de orde kwamen. De dag werd met een muzikale wrap-up afgesloten door Bart Kiers.

   

Doet u mee met de Goudvink 2015?

Het doel van de Goudvink is om van elkaar te leren en elkaar enthousiast te maken over een bepaalde aanpak of wijze van werken. Dat je daarmee ook een prijs kan winnen is mooi, maar meedoen is belangrijker!

Wij roepen alle leden op om mee te dingen naar de Goudvink 2015. Een oude prijs, met een volledig nieuwe opzet. Hoe dingt u mee? 

U beschrijft in maximaal 10 regels om welk product van de rekenkamer(commissie) het gaat, wat de aanleiding was, de eventuele context, en wat van belang is om op voorhand te weten.
Vervolgens beantwoordt u 5 vragen:

  1. Waaruit blijkt de doorwerking van het rekenkamerproduct? Heeft het gezorgd voor een - feitelijke of aannemelijke - verandering van het (toekomstig) beleid en waaruit blijkt dat?
  2. Geef aan hoe de rekenkamer(commissie) de raad* ondersteund heeft in hun rol en daarmee hun positie heeft verbeterd met het rekenkamerproduct.
  3. Geef aan of en hoe de rekenkamer(commissie) blijk heeft gegeven van eigen initiatief bij de verschillende fases van onderzoek, presentatie en bewerkstelligen van de doorwerking.
  4. Wat zijn de sterke punten uit het rekenkamerproduct, of waar bent u trots op?
  5. Wat zijn de leerpunten waar anderen ook profijt van kunnen hebben?

* waar 'raad' staat kunt u ook lezen 'staten, 'algemeen bestuur' of 'bestuur van de waterschap'

Uw inzending mag maximaal twee A4 bedragen. Wees beknopt en to-the-point. U stuurt uw inzending aan de NVRR per mail aan goudvink2015@nvrr.nl. Uw ingezonden tekst wordt ongewijzigd overgenomen op de eventuele posterpresentatie.

Meer informatie over de procedure en wijze van beoordelen leest u verder op de website >>

 

Nieuwe leden NVRR 

De volgende rekenkamercommissies zijn in het eerste kwartaal van 2015 lid geworden van de NVRR:

Het bestuur heet hen van harte welkom bij de NVRR!

   

Voorjaarscongres Kring Noord 5 juni 2015: Samen werk(en)

De Kring Noord organiseert op vrijdagmiddag 5 juni 2015 haar voorjaarscongres. Het thema deze middag is: Samen werk(en)

Aan de orde komen onder andere de nieuwe Wgr, de wijzigingen en de gevolgen. In de workshops worden diverse samenwerkingsverbanden verder uitgediept.

Opgeven voor deze middag kan via het secretariaat van Kring Noord: jellie.rijpma@leeuwarden.nl.

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u op de website >>

 

Samenwerkingsdag AR-NVRR 17 september 2015

Op donderdag 17 september 2015 organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de NVRR voor de zevende keer een werkbijeenkomst voor rekenkamer(commissie)s voor lokale, provinciale, waterschaps- en Rijksoverheid. Het thema is 'Waarom moeilijk doen als het samen kan'. 

Dit jaar combineren we de werkbijeenkomst met het jaarlijkse opleidingsevenement voor medewerkers van de Algemene Rekenkamer en gaan we in groepen een dag aan de slag met onderwerpen uit de onderzoekspraktijk. 
We horen dan ook graag welk onderwerp aan de orde zou moeten komen tijdens deze dag: inhoudelijk of methodisch. Stuur uw suggesties naar Monique Mol: m.mol@rekenkamer.nl

Meer details volgen zo spoedig mogelijk.

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief