Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 1 juli 2015

Van de voorzitter - Samenwerken inspireert

Vorige week was ik ’s avonds op het stadhuis van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (kortweg Haarlemmerliede). Het stadhuis dat in Halfweg staat, een dorpje dat halverwege Haarlem en Amsterdam ligt, ziet er net zo uit als het stadhuis in mijn geboortedorp Oostvoorne. Dat had ik bij het langsrijden al vaker gezien. Maar nu kon ik het eens van dichtbij bekijken. Er waren details die verschilden.  Maar die waren gering en ook van binnen waren de overeenkomsten groot. Ik kwam dus, wat dwalend door het gebouw, te laat binnen.

Waarom was ik er eigenlijk? De rekenkamercommissie had collega’s uit de omgeving uitgenodigd om te overleggen over mogelijk onderzoek naar het recreatieschap Spaarnwoude. Ik schoof aan als rekenkamer Amsterdam. Daarnaast zaten Velsen en De Haarlemmermeer aan tafel. Haarlem had ook willen komen, maar was verhinderd.  De Randstedelijk Rekenkamer was er ook vanwege de participatie van de provincie Noord Holland in het recreatieschap. Dus, allemaal vertegenwoordigers van de rekenkamerwereld, maar wel een bont gezelschap.

Rekenkamercommissie Haarlemmerliede had het georganiseerd en introduceerde het onderwerp. Waren de events die op het recreatieschap plaatsvonden wel een zinvol middel om het fraaie recreatie landschap goed te kunnen beheren of waren ze een doel op zich geworden? Een klassiek onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid leek noodzakelijk. Ook interessant omdat een gemeenschappelijke regeling voor de volksvertegenwoordigers vaak een ver-van-mijn-bed-show is.

Bij de discussie over de aanpak bleken opvattingen te verschillen. Logisch. We zijn ook verschillend qua omvang en organisatievorm en we hebben zo onze eigen gewoonten en werkwijzen.  Maar die verschillen delen met elkaar inspireert. Ze waren na even praten ook gewoon overbrugbaar. Aan het eind van de avond zijn er afspraken gemaakt. Dat gezamenlijk onderzoek gaat er zeker komen.

Samenwerken is nuttig, zeker bij een gemeenschappelijke regeling. Het is ook leerzaam om met elkaar aan de slag te gaan. Van dichtbij zie je vast allerlei verschillen, maar ongetwijfeld veel meer overeenkomsten.  Samenwerken kan vanwege de overeenkomsten en inspireert, juist vanwege de verschillen.

Ledenraadpleging 26 juni

Op vrijdag 26 juni heeft op initiatief van het bestuur een ledenraadpleging plaats gevonden in de raadszaal van de gemeente Ede. Er waren 25 belangstellenden aanwezig. Aan het begin van het overleg werd vastgesteld dat het niet om een ALV ging, omdat aan de voorwaarden van een ALV niet was voldaan. De voorzitter, Jan de Ridder, legde uit waarom het bestuur toch had gekozen voor deze ledenraadpleging.  Vooruitlopend op de reactie die de minister moet geven op de aangenomen motie Fokke is  het bestuur van de NVRR door het departement in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de mogelijke redeneerlijn van de minister. ...

Lees het volledige artikel op de website van de NVRR >>

NVRR 'Drie vragen'

Onze Commissie Kwaliteitszorg wil de komende tijd met een aantal van de 'Drie Vragen' het gebruik van (kwaliteits)instrumenten door rekenkamers en rekenkamercommissies inventariseren. Daaronder verstaan we productevaluaties, jaarverslagen, periodieke evaluaties van de rekenkamer, peer reviews, doorwerkingsonderzoeken enzovoort.

In antwoord op de vorige week uitgezette 'Drie Vragen' horen wij graag van u of en hoe u elk individueel rekenkamerproduct evalueert. Ook zijn wij geïnteresseerd in een eventueel vast formulier/format dat u daarvoor gebruikt. Wilt u ons die toesturen, zodat wij een inventarisatie kunnen maken van de onderwerpen en de wijze van evalueren door rekenkamer(commissie)s. Op deze wijze verwachten wij rekenkamer(commissie)s die hun producten willen evalueren te kunen gaan ondersteunen.

Heeft u de Drie Vragen nog niet ingevuld? Wij verzoeken u vriendelijk dit alsnog te doen.
Mocht u de vragenlijst niet hebben ontvangen, vraag deze dan op bij het NVRR secretariaat.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Het bestuur is op zoek naar nieuwe collega's

Begin juni heeft Wil Oosterveld te kennen gegeven terug te treden als bestuurder van de NVRR. Ook Elias de Haan heeft besloten niet meer te opteren voor een nieuwe bestuurstermijn. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een tweetal nieuwe bestuursleden. Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar voorzitters van kleinere of samenwerkingsrekenkamers.

Wij hebben een uitgebreide profielschets gemaakt die u op onze website kunt lezen >>

Extra Algemene Ledenvergadering NVRR

Op 26 juni jongstleden vond een ledenraadpleging plaats. In het vervolg daaarop hebben wij vast een formele ledenvergadering gepland op vrijdag 25 september 2015 om 14.00 uur.

Meer details zoals tijd en agenda volgen uiteraard nog, maar zet u vast de datum in uw agenda?

Samenwerkingsdag AR-NVRR

U komt toch ook?

Kennisdelen op een hoger plan brengen! We gaan het doen tijdens de landelijke samenwerkingsbijeenkomst van de Algemene Rekenkamer en de NVRR op
17 september a.s. in Den Haag. Wij nodigen u als collega van lokale, provinciale en waterschapsrekenkamers en rekenkamercommissies en de Algemene Rekenkamer van harte uit voor deze bijeenkomst. Het aantal plekken is beperkt, dus laat graag voor 20 juli weten of u wilt komen.

Met elkaar gaan we deze dag op expeditie. Tijdens onze ontdekkingsreis zoeken we antwoord op vragen waar we als rekenkamers allemaal mee te maken hebben en waar we bij uitstek van elkaar kunnen leren. We doen dit in kleine groepen rondom concrete vragen als: hoe kunnen we als rekenkamers burgers betrekken bij ons onderzoek? Welke innovatieve methoden en technieken kunnen we gebruiken in welke onderzoeken? En, wat kunnen we van elkaar leren als het gaat om de doorwerking van onze onderzoeken? ...

Lees op de website van de NVRR meer over het evenement en hoe u kunt aanmelden>>

  

Laatste kans! 
Doe mee met de Goudvink 2015! 

Wellicht hebt u geen tijd gehad om de inzending in te sturen, maar was u dat wel van plan. Het kan nog maar niet lang meer, dus grijp deze kans.

Beschrijf in maximaal 10 regels om welk product van de rekenkamer(commissie) het gaat, wat de aanleiding was, de eventuele context, en wat van belang is om op voorhand te weten en beantwoord dan 5 vragen.

Meer informatie en welke 5 vragen het zijn, leest u op de website.

Zorgt u wel dat we uw inzending uiterlijk maandagmorgen 6 juli voor 9 uur hebben ontvangen?

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief