Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 2 september 2015

Van de voorzitter - Diversiteit binnen rekenkamerland: vloek of zegen?

We hebben in Nederland lokale rekenkamers in verschillende smaken. De verschillen tussen provinciale rekenkamers vallen nog wel mee. Er zijn verschillen in omvang, maar er zijn geen rekenkamercommissies. Bij de gemeentelijke rekenkamers zijn de onderlinge verschillen groter. Is dat erg? Ja en nee.

Dat verschillen in omvang en cultuur van gemeenten zich vertalen in samenstelling en budget lijkt mij logisch. De rekenkamerfunctie volgt de structuur van het openbaar bestuur. Zolang er kleine gemeenten zijn, moeten er ook kleine rekenkamers kunnen zijn. Die diversiteit biedt ook mogelijkheden om van elkaar te leren. Van een kleine rekenkamer die moet woekeren met een klein budget, wordt een heel andere creativiteit verwacht dan van een rekenkamer die de vorm heeft van een professioneel onderzoeksbureau.

Diversiteit moet echter niet tot verwarring leiden over wat een rekenkamer is. Vanuit dat perspectief vind ik het een goed idee als de gemeentewet (en de provinciewet) worden opgeschoond waardoor we niet meer rekenkamers en rekenkamercommissies naast elkaar hebben. Verschillen in bevoegdheden zijn gelukkig nu wel verdwenen, maar alleen al die verschillende labels zijn verwarrend.

Maar allerlei andere verschillen? Zijn die nuttig of acceptabel? Moeten de normen voor budgetten kunnen blijven verschillen? Moet er een directeursmodel naast een collegemodel blijven bestaan? En natuurlijk ook de vraag: Moet het mogelijk zijn dat raadsleden in rekenkamers zitting nemen? Ik heb met veel van die verschillen geen moeite. Het participeren van raadsleden in de rekenkamers is echter van een andere orde. De rekenkamer lijkt daarmee namelijk een andere betekenis te krijgen. Dat is verwarrend. Verwarrend voor het publiek: wie controleert nu wie? En ook verwarrend voor de raad zelf: Is het een onderdeel van ons of niet. Het subtiele verschil tussen: wij zijn niet van de raad maar voor de raad wordt lastiger uit te leggen.

Maar, er is ook een andere kant. Veel rekenkamercommissies in Nederland hebben juist goed gefunctioneerd vanwege de participatie van betrokken en deskundige raadsleden. Dat heeft te maken met inbreng (ze weten goed wat er speelt), maar ook met het creëren van draagvlak in de raad voor het rekenkamerwerk. In gesprekken met voorstanders binnen onze vereniging van de participatie van raadsleden merk ik dat men zich zeker wel het principiële probleem van die participatie realiseert, maar dat deze voordelen zwaarder wegen.

Diversiteit: vloek of zegen. Het oordeel hangt er dus van af. Van waar het over gaat en wat de ervaringen zijn. Draagvlak in de lokale politiek is voor alle rekenkamers van belang. Daarin verschillen we niet. Maar daar moeten toch ook - wellicht met steun van de wetgever - andere vormen voor te verzinnen zijn dan participatie van raadsleden in een rekenkamer?
 

Actieplan lokale rekenkamers

Op 7 juli 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn actieplan 'lokale rekenkamers' aan de Tweede Kamer gestuurd in reactie op de motie 'Fokke'. Bijgevoegd bij de brief het door het ministerie uitgevoerde Berenschot-onderzoek en het verslag van de expertmeetings georganiseerd door PBLQ Zenc.

Lees het volledige artikel op de website van de NVRR >>

Het bestuur is op zoek naar nieuwe collega's

Begin juni heeft Wil Oosterveld te kennen gegeven terug te treden als bestuurder van de NVRR. Ook Elias de Haan heeft besloten niet meer te opteren voor een nieuwe bestuurstermijn. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een tweetal nieuwe bestuursleden. Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar voorzitters van kleinere of samenwerkingsrekenkamers.

Wij hebben een uitgebreide profielschets gemaakt die u op onze website kunt lezen >>

Samenwerkingsdag AR-NVRR
U komt toch ook?

Kennisdelen op een hoger plan brengen! Dat staat centraal tijdens de samenwerkingsbijeenkomst van de NVRR en de Algemene Rekenkamer op 17 september 2015. Alle collega''s van lokale, provinciale en waterschapsrekenkamer(commissie)s zijn van harte uitgenodigd. om samen met de collega's van de Algemene Rekenkamer op expeditie te gaan.

We gaan op zoek naar antwoorden op vragen, waar we als rekenkamers allemaal mee te maken hebben. Dit doen we in kleine teams rondom zes verschillende thema's in workshops. Daarnaast zorgen toonaangevende experts voor inspiratie en leveren zij gratis advies.

Laatste nieuws!
De namen van de laatste twee experts voor het thema doorwerking/impact zijn bekend:

  • De heer Wim Dalhuisen, Statenlid PvdA Provincie Overijssel
  • De heer Dirk Jan Keijser, Stichting Burger

Lees op de website van de NVRR meer over het evenement en hoe u kunt aanmelden >>

Extra Algemene Ledenvergadering NVRR - reminder

Op 26 juni jongstleden vond een ledenraadpleging plaats, meer informatie hierover vindt u op de website van de NVRR. In het vervolg daarop hebben wij een formele ledenvergadering gepland op vrijdag 25 september 2015 om 14.00 uur

Meer details zoals locatie en agenda volgen uiteraard nog, maar zet u de datum in uw agenda?

NVRR Wiki - mutaties 2015

De afgelopen maanden is een aantal nieuwe wiki-onderwerpen toegevoegd, of gewijzigd:

  • Checklists - lees interessante checklists die u kunt gebruiken en vul aan als u er een heeft
  • Subsidies - zeven lessen waarom effectiviteit van subsidies niet kan worden vastgesteld
  • WOB - Tien tips voor het efficiënt en effectief afhandelen van Wob-verzoeken
  • Scorekaart gezamenlijk onderzoek - wel of niet meedoen aan gezamenlijk onderzoek?
  • Vergoeding leden rekenkamer(commissie) - welke vormen zijn er, wat zijn voor- en nadelen aangevuld met een Overzicht van vergoedingen per gemeente - vult u deze aan met uw gegevens? Wellicht ter inspiratie van anderen

Heeft u een onderwerp dat prima in de wiki past? Als u inlogt kunt u zelf een nieuwe wiki beginnen. 

FAMO congres 8 oktober 2015 'De kracht van samenwerken'

De ontwikkelingen rondom samenwerken staan niet stil. Intern en extern wordt samenwerken steeds belangrijker, we opereren continu in groter wordende ketens, die vereisen dat we integraal naar diverse zaken kijken. Gemeenten werken continu aan betere dienstverlening tegen lagere kosten, maar ondertussen blijft de winkel open. Bezuinigingen worden opgelegd, de decentralisaties van taken naar de gemeenten gaat door, waardoor de druk op de organisatie toeneemt. Anders werken is een noodzaak om alle eisen en veranderingen aan te kunnen. Een belangrijk aspect is samenwerken, zowel intern over de afdelingen heen als extern met alle betrokken ketenpartijen.

Lees op de website van de NVRR meer over het evenement >>

Leergang Effectief Beleidsonderzoek

Op vrijdag 30 oktober, 6 en 13 november 2015 vindt in Utrecht de driedaagse leergang 'Leergang Effectief Beleidsonderzoek' plaats, gericht op beleidsonderzoekers, toezichthouders en evaluatoren, met een nadruk op regionaal en lokaal beleidsonderzoek. Let op, inschrijving is beperkt tot 22 personen om de interactie te optimaliseren - inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Lees op de website van de NVRR meer over het evenement >>

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief