Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 1 november 2015
 

Column van de voorzitter - De doelmatigheid van externe inhuur

Externe inhuur is een onderwerp dat regelmatig op de politieke agenda staat. Mensen van buiten worden ingevlogen meestal tegen een redelijk hoog uurtarief. Kan dat allemaal wel van gemeenschapsgeld? Overheden kunnen niet zonder, maar proberen het wel te reguleren. Voor rekenkamers de schone taak weggelegd om te kijken of dat lukt. Ik ben zelf vooral geïnteresseerd in de doelmatigheid van externe inhuur.

Via een korte zoektocht op internet vind ik al snel rekenkamerprojecten over externe inhuur. De NVRR website levert een project op van de rekenkamercommissie Den Helder. Een onderzoek uit 2007 op verzoek van de raad. Verder googlend vind ik projecten van de rekenkamer Leeuwarden uit 2010, de  rekenkamercommissie Lingewaard uit 2009 en van twee provinciale rekenkamers. Rekenkamer Oost heeft in 2013 een quick scan uitgevoerd in Overijsel en de Zuidelijke Rekenkamer is bezig met een onderzoek in Brabant.

Aan doelmatigheid wordt aandacht besteed, maar dan vooral aan doelmatigheid bij de uitvoering van het beleid. Rekenkamer Oost bijvoorbeeld vraagt zich af of het systeem met commerciële “brokers” leidt tot meer marktconforme tarieven. Een logische invalshoek voor een rekenkamer, maar toch. De vraag of externe inhuur sowieso wel doelmatig is voor de organisatie blijft buiten beeld. Bij rekenkamercommissie Den Helder klinkt die invalshoek wel door. Er zijn in Den Helder hoge kosten gemaakt door “heel lang met interim managers te werken”.  Ik vind vooral een vraag van rekenkamer Leeuwarden naar de relatie met het personeelsbeleid interessant.

Soms is de kennisvoorsprong van extern ingehuurden zo groot dat het eigen personeel ze niet meer kan aansturen. ICT is daarvan in overheidsland een aansprekend voorbeeld. Zelf experts in dienst nemen is duur, maar altijd externen moeten inhuren, is uiteindelijk duurder. De mate van afhankelijkheid en kwetsbaarheid vind ik interessante invalshoeken bij doelmatigheidsonderzoek naar externe inhuur. Dan gaat het over doelmatigheid op korte versus doelmatigheid op de lange termijn.

Kwaliteit in organisaties is belangrijk om doelmatig te kunnen werken. Dan gaat het niet alleen om competenties van professionals, maar ook om een competentie van de organisatie. Dat geldt ook voor ons. Als wij met elkaar door een goede systematiek van kennisdeling, adequate kennis opbouwen en borgen binnen de vereniging, betekent dat voor ons allen dat we doelmatiger kunnen gaan werken. Alleen al omdat we bureaus en professionals die we inhuren beter en gerichter kunnen aansturen.

De vorige keer had ik het over anders rapporteren. Het Amsterdamse onderzoek over de bruggen is gepubliceerd met mooie en korte filmpjes. Kijk op de website van de RK Amsterdam >> 

Stemmen voor de Goudvink 2015 - laatste kans!

Heeft u nog niet gestemd voor de Goudvink 2015? Dat kan nog maar een paar dagen! Lees op de website van de NVRR de 9 inspirerende inzendingen en bepaal uw eigen top 3. De drie inzendingen met de meeste voorkeurstemmen gaan door naar de eindronde, een presentatie op 20 november. Het dan aanwezige publiek kiest dan de uiteindelijke winnaar.

Nu stemmen >>

Algemene Ledenvergadering 20 november 2015

Op vrijdag 20 november a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVRR plaats in de Observant te Amersfoort.

De ontvangst is vanaf 12.30 uur met lunch. Aanvang van de ledenvergadering is om 13.00 uur en wij hopen uiterlijk 14.30 uur af te sluiten. Aansluitend vindt de ledenmiddag plaats met onder andere een presentatie over Doorwerking en de Goudvink verkiezing.

Voor meer informatie en het aanmelden voor de ledenvergadering en het middagprogramma verwijzen wij u graag door naar de website.

Instapcursus Rekenkamerwerk 2015 - 2016

De Kring Noord en de Kring Zuid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) hebben samen het initiatief genomen een instapcursus rekenkamerwerk te ontwikkelen voor beginnende rekenkamerleden. Dat kunnen raadsleden zijn die zitting nemen in een rekenkamercommissie maar ook leden die extern in een commissie benoemd zijn. Het doel is van deze Instapcursus om meer greep op te krijgen op het Rekenkamerwerk: een beetje dezelfde taal leren te spreken als de meer ervaren Rekenkameringewijden, zodat aansluiting ontstaat met de Rekenkamermensen die er al vele jaren bezig zijn en bij wie het ‘vak’ of moeten we zegen ‘het ambacht’ er als het ware met de paplepel ingegoten werd.

Lees meer op de website van de NVRR over de cursus en hoe u kunt aanmelden >>

Seminar Bestuurlijke en ambtelijke integriteit Rekenkamer Rotterdam

Op donderdag 12 november 2015 organiseert de Rekenkamer Rotterdam van 13.00 tot 17.00 uur een seminar over Bestuurlijke en ambtelijke integriteit en het nut en de noodzaak van integriteitsonderzoeken door rekenkamer(commissie)s.

Lees meer op de website van de NVRR over de bijeenkomst en hoe u kunt aanmelden >>

Waterkring

De voortdurende campagne van de Waterkring (de voorzitters van rekenkamercommissies en rekeningcommissies bij waterschappen) voor versterking van de rekenkamerfunctie heeft er toe geleid dat na de waterschapsverkiezingen bestuurlijk vooruitgang valt waar te nemen. Zo is bij Schieland-Krimpenerwaard sprake van een opwaardering van de rekeningcommissie naar een rekenkamercommissie, in Rivierenland  wordt gediscussieerd over herinvoering van een rekenkamerfunctie en met een enkel auditcommittee van een waterschap in het noorden van Nederland, die inmiddels ook een onderzoektaak heeft gekregen, is inmiddels contact gelegd.

Minister Plasterk zag in een brief naar de Tweede Kamer geen reden de rekenkamerfunctie in de waterschapswet op te nemen. Hij verwees daarbij met name naar het monisme bij waterschappen. Aan de vaste Commissie van Binnenlandse zaken zijn vervolgens tegenargumenten aangereikt zoals omvangrijke investeringen van waterschappen waarvoor belastingen worden geheven en onvoldoende ingezette controle-instrumenten.

Het uitblijven van een nieuwe rekeningcommissie bij Delfland (de thuisbasis van de vz Alphons Ranner van de Waterkring) gaf de Waterkring aanleiding Alphons Ranner te vragen hoe dan ook aan te blijven als voorzitter van de Waterkring. De Waterkring besloot verder gelet op de vele bestuurswisselingen na de waterschapsverkiezingen voor 2015 af te zien van een najaarbijeenkomst. De focus van de activiteiten zou behalve op uitbreiding van de rekenkamerfunctie liggen op verbetering van de kwaliteitszorg. 

Najaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord

De NVRR Kring Noord en de Vereniging voor Bestuurskunde Kring Noord nodigen u hierbij van harte uit voor hun gemeenschappelijke Najaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 13 november a.s. in het stadhuis van de gemeente Assen.

Het thema op deze vrijdagmiddag is:
De Meerwaarde van Burgerkracht en Burgerparticipatie

Lees op de website van de NVRR meer over de bijeenkomst en hoe u kunt aanmelden >>

Nieuwe publicaties op de NVRR website

Op de website is de afgelopen jaren gebouwd aan de kennisbank, waaronder de NVRR bibliotheek. Hierin vindt u rekenkamerrapporten van de NVRR leden. 

Een greep uit onlangs geplaatste rapporten:

Ga voor het totale aanbod van de rapporten naar de bibliotheek van de NVRR >>

Uw eigen rapporten uploaden gaat snel en eenvoudig via een formulier ;  inloggen is niet nodig.

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief