Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 15 januari 2016

In Memoriam - Leo Markensteijn

In de eerste week van dit nieuwe jaar is onze oud voorzitter Leo Markensteijn  overleden aan een hartstilstand. Leo heeft tot zijn overlijden thuis kunnen wonen, hetgeen niet vanzelfsprekend was sinds bij hem in 2014 ALS is vastgesteld.

Leo is voorzitter van onze vereniging geweest van 2010 tot en met 2014. Toen zijn herverkiezing begin 2014 aan de orde kwam wilde hij zich niet herkiesbaar stellen maar zachtjes aan meer tijd voor de familie vrij maken.

Onder voorzitterschap van Leo is in onze jonge vereniging een begin gemaakt met de verdere professionalisering. De jonge jaren van oprichting en wat daar bij komt kijken, werden ingeruild voor een blik op de langere

 termijn met meer contacten van onze vereniging met zijn omgeving en met het aanbrengen van groeiende structuur in onze eigen werkzaamheden. Daarbij toonde Leo zich een rustige denker (strateeg) op de achtergrond die de verschillende initiatieven waardeerde en ruimte gaf voor deze ontwikkeling. De eigenschap van Leo om zich niet zozeer te (willen) profileren maar mensen voor zich in te nemen en in de opvolgende contacten te laten merken dat ook hij wist ‘waar het over ging’ paste daar erg goed bij.

Als bestuur herdenken wij Leo als aimabel mens en invoelend en verbindend voorzitter. 

Lobbyisten in de clinch door voorstel regulering

Dit interessante artikel lazen wij in het FD op 5 januari 2016
Auteur: Alexander Weissink
Originele titel: ‘Lobbyisten ruziën over spelregels’

Onder beroepslobbyisten is onenigheid over de manier waarop hun werkzaamheden in politiek Den Haag openbaar moeten worden gemaakt. Een PvdA-voorstel om regels vast te stellen wordt door velen omarmd, maar de suggestie dat lidmaatschap van de beroepsvereniging als een keurmerk zou dienen, stuit sommigen tegen de borst.

Met name Rob Meines, oprichter van het Haagse lobbykantoor Meines Holla & Partners, verzet zich tegen de rol die de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) zichzelf aanmeet. ‘Ik heb geen enkele moeite om me aan nieuwe regels van de Tweede Kamer te onderwerpen, maar ik werk niet mee als de BVPA de regie voert’, aldus Meines. ‘Zodra zij mij willen voorschrijven hoe ik me moet gedragen haak ik af, want dat is aan de politiek.’

De vorige maand ingediende initiatiefnota 'Lobby in Daglicht' moet ervoor zorgen dat de invloed van lobbyisten in politiek Den Haag inzichtelijk wordt. Recentelijk was er nog ophef over de manier waarop wetgeving voor specifieke financiële instrumenten, de zogeheten coco’s, door ING Bank was geformuleerd.

Geen lid? De schijn tegen
Meines, al ruim twintig jaar lobbyist in het politieke circuit, verwerpt de suggestie dat hij zonder lidmaatschap van de beroepsvereniging de schijn tegen heeft. ‘Hoezo gaat de BVPA bepalen wat goed of slecht is?' De vraag waarom hij niet lid wil zijn, is volgens Meines al een onterechte verdachtmaking. ‘Ik merk bij BVPA de behoefte om een soort opperkeurmeester te zijn, maar in hun vijftienjarig bestaan zijn ze niet in staat geweest om de slechte beeldvorming te corrigeren’, aldus de lobbyist.

Rob Meines: ‘Hoezo gaat de beroepsvereniging bepalen wat goed of slecht is?

Meines' bureau kwam eerder dit jaar in een kwaad daglicht te staan vanwege lobbywerkzaamheden door partner en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. De oud-bewindsman had afgelopen jaar bij het Openbaar Ministerie gepleit voor de opheffing van het beslag op de bezittingen van een verdachte Libiër in Nederland. In zijn brieven had Bot niet gemeld als betaald lobbyist op te treden namens de man in kwestie.

Openheid bestrijdt wantrouwen
BVPA-voorzitter Jaap Jelle Feenstra hoopt dat van een keurmerk ‘een wervende werking’ uitgaat. Hij is voorstander van meer transparantie voor de lobby in de politiek. De lobbyist van Havenbedrijf Rotterdam en oud-Kamerlid van de PvdA meent dat openbaarheid het heersende wantrouwen zal wegnemen. ‘We hebben niets te verbergen en we willen weg van de reputatie dat we bijna melaats zijn.’

Met de BVPA-gedragsregels, cursussen en een klachtencommissie verwacht hij dat het lidmaatschap gezien wordt als een teken van deugdelijkheid. Aangezien regulering kan leiden tot ontduiking, is een herkenbare beroepsorganisatie een goede waarborg. ‘Voor Kamerleden moet het evident zijn dat BVPA-leden zich correct gedragen’, aldus Feenstra. ‘Dat wil niet zeggen dat andere partijen dat niet zijn, maar wij zijn dat op voorhand.’

Slechte handhaving
Maar ook Transparency International heeft grote twijfels over een leidende rol voor de BVPA. ‘De gedragscode is vrij goed, maar de handhaving is heel slecht’, zegt directeur Anne Scheltema Beduin. Ze wijst erop dat een intern ledenonderzoek van de BVPA in 2014 heeft uitgewezen dat slechts 8% denkt dat beroepsgenoten zich aan de gedragsregels houden.

Transparency International is daarom ‘zeer tegen’ de suggestie dat het BVPA-ledenbestand wordt gebruikt voor een lobbyregister van de Tweede Kamer. ‘Het beheer en toezicht is onvoldoende onafhankelijk en het kent een te beperkte definitie van lobbyisten’, aldus Beduin. ‘Een goed gefinancierde onafhankelijke autoriteit dient toezicht te houden op het register en de gedragscode voor lobbyisten.’

Bron: Het Financiële Dagblad

Richtlijnen vergoedingen

De regelingen voor declaraties binnen de NVRR en de bijdragen aan de Kringen van de NVRR die per 1 januari zijn ingevoerd zijn te vinden in de bibliotheek op de website.
 

NVRR Congres

Op 15 april 2016 organiseert de NVRR haar jaarlijkse Congres. Reserveert u de dag vast in uw agenda? De locatie is al bekend, Nieuwe Buitensociëteit in, Zwolle. Aan het programma wordt de laatste hand gelegd. Hierover in de volgende nieuwsbrief meer. Het wordt interactiever dan ooit, dus zorg dat u er bij bent!

Nieuwe publicaties in de NVRR Bibliotheek

Zeer regelmatig uploaden leden van de NVRR hun (nieuwste) rapporten in de bibliotheek op de NVRR website.
Vergeet niet regelmatig even te kijken! Hebt u een onderzoek gedaan waarvan anderen lering kunnen trekken? Deel het met alle leden door het ook op de website te plaatsen.

 

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief