Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 1 april 2016

NVRR congres 15 april 2016

Over twee weken is het zover: het NVRR Jaarcongres 2016. U bent er toch ook bij?

Dit jaar geen overkoepelend thema, wel veel interactie tijdens de lezingen van Marcel Boogers en Willem Wijntjes, de workshops, lunch en borrel. Tijdens de workshops is er volop gelegenheid van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de controlerende rol van de raad, de vormgeving van het kwaliteitsbeleid van de NVRR, wat en hoe we kunnen spotten in 1 dag. Tijdens de lunch kunt u workshops volgen van twee van onze sponsoren: King en I&O research.
Daan Quakernaat zal de dag op ludieke wijze afsluiten

Op de website vindt u alle informatie omtrent het programma en de workshops >>

Voorafgaand aan het congres vindt de ALV van de NVRR plaats. De ontvangst van de ALV is vanaf 09.00 uur, de vergadering vangt aan om 09.30 uur. De agenda en stukken voor de vergadering kunt u downloaden vanaf de website.

Graag tot 15 april!

Denkt u aan uw inzending voor de Goudvink?

Ook dit jaar reikt de NVRR de jaarlijkse prijs uit voor het beste rekenkamerproduct. Heeft uw rekenkamerproduct het ‘verschil’ gemaakt?Inspireert uw product andere rekenkamers? Ja? Ding dan mee naar de Goudvink 2016.

Meedoen is eenvoudig, kijk op de website hoe u kunt meedingen en reageer voor 1 juli 2016 per mail aan de NVRR.

Meer informatie vindt u op onze website >>
 

Commissie Goudvink zoekt nieuwe commissieleden

De Goudvink is de jaarlijkse prijs van de NVRR. Het doel van de prijs is van elkaar te leren en elkaar enthousiast te maken over een bepaalde aanpak of wijze van werken. Het kan een onderzoek zijn, een werkwijze of een ander product.  Doorwerking is daarbij van groot belang. Heeft de inspanning van de rekenkamer het 'verschil' gemaakt?

De Goudvink Commissie bewaakt en regelt het proces om te komen tot de uitreiking van de jaarlijkse prijs. De commissie bestaat momenteel uit drie personen en is dringend op zoek naar uitbreiding. 

Lees meer over de vacature >>

Uw aanmelding ziet de commissie tegemoet!

Nieuwe duo-voorzitter Landelijke Kenniskring 

Nico Op de Laak is onlangs aangetreden als duo-voorzitter van de Landelijke Kenniskring. Hij vervangt Ronald Hoekstra die een andere baan heeft aangenomen.

De voorzitters van de Landelijke Kenniskring zijn nu Nico Op de Laak en Tineke van den Biggelaar. De Kenniskring heeft als doel kennisdeling tussen rekenkamer(commissie)s, collegiale uitwisseling en onderlinge afstemming.

De volgende bijeenkomst van de Kenniskring vindt plaats op 15 september a.s. vanaf 10.00 uur in Utrecht.

Congres ScienceWorks 'Kennis voor Gedragsbewust Beleid'

Gedragsbewust beleid is in Nederland een relatief nieuwe aanpak waarin met wetenschappelijke kennis en gerichte beleidsinitiatieven nu al verrassende resultaten zijn behaald. Het Congres toont de nieuwste resultaten van het Nederlandse kabinetsbeleid en de meest recente Britse ervaringen worden uit de eerste hand gepresenteerd door Geoff Mulgan, Directeur Nesta.

Meer informatie vindt u op onze website >>

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen - rol voor de rekenkamer?

De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceerden onlangs het rapport "Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen". Wellicht ook voor u als gemeentelijke rekenkamer van belang gelet op de rol die verschillende rekenkamers in gemeenten hebben genomen om het proces door te lichten en de rechtmatigheid te toetsen.

Het rapport is het derde onderzoek naar veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen. Aanleiding voor dit vervolgonderzoek zijn de bevindingen en conclusies van de eerdere onderzoeken in 2008 en 2012. In het vervolgonderzoek hebben de Inspecties zich met name gericht op het gemeentelijk proces rondom het verlenen van evenementvergunningen. 

Meer informatie en het rapport vindt u op de website >>

TSD roept gemeenten op een lokale rekenkamerfuntie in te richten

Op 25 februari publiceerde de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) de Vierde rapportage TDS: Eén Sociaal domein.

De gemeenteraad heeft in het hele proces van inrichting van het ene sociale domein een belangrijke taak, die naar mening van TSD nog onvoldoende wordt ingevuld. In dat kader roept TSD gemeenten op de lokale rekenkamer(-functie) in te richten, met een heldere opdracht, ter ondersteuning van goed toezicht in het sociaal domein.

Lees meer >>

(Evaluatie)rapporten decentralisatie jeugdzorg

Maya Ramlal is masterstudent Recht en Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is momenteel bezig met het schrijven van haar scriptie en het onderwerp van haar onderzoek is de decentralisatie van jeugdzorgtaken. Specifiek kijkt zij of de beoogde effecten behaald zijn en zo niet, waarom niet. In haar onderzoek analyseert zij niet alle beoogde effecten, maar behandelt specifiek het "toegankelijkheidseffect".

Inmiddels is de Jeugdwet al ruim een jaar inwerking getreden en wil Maya Ramlal graag door middel van (evaluatie)rapporten van verschillende gemeenten kijken wat zij verstaan onder toegankelijkheid, wat eraan gedaan wordt om dit te bereiken en of dit wel of niet gehaald is en zo niet, hoezo niet.

Heeft er in uw gemeente een evaluatieonderzoek plaatsgevonden? Dan vragen wij u dit rapport op de website van de NVRR te uploaden (klik hier) en het rapport toe te sturen aan Maya Ramlal (mayaramlal@hotmail.com).

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief