Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 2 mei 2016

Column van Jan de Ridder

Als je op verjaardagsfeestjes vertelt dat je voor een rekenkamer werkt, kun je allerlei verschillende reacties krijgen. Maar wat gemeenschappelijk is, is dat veel buitenstaanders toch al snel het idee hebben dat het wel saai werk moet zijn. Maar die hebben het dan goed mis. Altijd weer valt het mij op dat het toch wel bruist in rekenkamerland, misschien  juist omdat de variatie zo groot is. Wat dat betreft kunnen we van ons probleem ook onze kracht maken.

Bij de laatste Goudvink verkiezing viel mij op dat de burger op de één of andere manier een belangrijke inspiratiebron was. De winnaar was Nijmegen met een woonlastenmeter, voorzien van een directe uitnodiging aan de burger om op de stoel van een raadslid te gaan zitten. Eén van de andere genomineerden, uit Zeist,  had de burgerwisselspeler geïntroduceerd; een burger neemt als tijdelijk lid deel aan een onderzoek. Het onderzoek van Wageningen ging over wijkgericht werken met veel aandacht voor meningen van burgers. De burger was dus een opvallende inspiratiebron bij de Goudvink.

We kunnen misschien ook veel meer samen met de burger dan we denken. De burger kan dienen als inspirator bij het maken van het jaarlijkse onderzoeksprogramma. Velen van ons betrekken de raad bij de ontwikkeling daarbij, maar waarom ook niet de burgers? Sinds een paar jaar hebben we in Amsterdam een groot panel van ongeveer 1000 Amsterdammers dat elke jaar een onderzoeks­onderwerp mag uitkiezen. Het inspireert tot mooie onderwerpen.  De burger kan ook geraadpleegd worden in het kader van een onderzoek. Bij doeltreffendheidsonderzoek kun je kijken wat interventies van de overheid daadwerkelijk betekenen voor burgers, zoals bij het wijkgericht werken in Wageningen. Maar doen we dat ook echt regelmatig? Ik heb nog eens teruggekeken naar ons eigen onderzoek van de afgelopen jaren. Dat had - als ik eerlijk ben - toch wel een hoog stadhuisgehalte.

Er zijn vaak burgers die veel kennis over een specifiek onderwerp in huis hebben. Die burgers kunnen ook worden ingezet als (ervaring) deskundige  bij het uitvoeren van een onderzoek. Dat is het idee van de Rekenkamer Zeist. En waarom ook niet? Zo’n blik van buiten kan veel opleveren.
Tot slot moeten we de burger ook niet vergeten als ontvanger van de resultaten van ons onderzoek. We zijn daarbij vaak op de media gericht, maar het kan directer. Onze Goudvink winnaar uit Nijmegen maakt met de woonlastenmeter een instrument voor de burger. Het gaat misschien iets te ver om zo iets altijd te doen als rekenkamer. Maar iets in die richting past toch wel bij onze taak om onze resultaten "openbaar" te maken.

In Nederland staan de democratische procedures regelmatig ter discussie. Burgers zien de overheid als een “zij” en niet meer als “wij”. Het moet anders, zo klinkt het vaak. Het moet met echte betrokkenheid en participatie van burgers en niet via rituele inspraak. Velen denken na over hoe dat vorm te geven. Daar mogen wij als rekenkamers niet bij achter blijven. Geen ivoren toren, maar openheid en transparantie. Openheid naar elkaar, openheid naar de samenleving en openheid naar de burger.

Denktank 3d's in het sociaal domein

Rekenkamers die bezig zijn/gaan met onderzoek naar de 3d's in het sociaal domein hebben wellicht belangstelling om mee te doen aan een denktank.

Decentrale taken in het sociaal domein zijn complex en veelomvattend en dit geldt ook voor het rekenkameronderzoek. Het doel is om van elkaar te leren en inzichten uit te wisselen, denkkracht te bundelen. Ook de Algemene Rekenkamer sluit hierbij aan.

Heeft u belangstelling? Meldt u dan voor 9 mei aan bij Tineke van den Biggelaar. Met een datumprikker wordt een eerste bijeenkomst voor de zomer in Utrecht gepland.

Impressie NVRR-jaarcongres 2016

Op 15 april jongstleden waren zo’n 170 leden van de NVRR, genodigden en andere geïnteresseerden naar Zwolle getogen voor het jaarcongres 2016 van de NVRR.  Hoewel dit jaar geen overkoepelend thema was gekozen, had het congres wel een duidelijke signatuur en stond in het teken van innovatie en interactie.

Naast een drietal plenaire sessies waren er een zevental verschillende workshops waarbij de deelnemers uitgedaagd werden mee te werken. Dit leidde tot plezierige discussies en het uitwisselen van ideeën.

Dankzij alle deelnemers, maar ook onze sponsoren kijken wij terug op een geslaagd congres!

Lees verder op onze website >>

Gevraagd: meedenker/meewerker aan nationale Spotdag

Bij het recente NVRR-congres zijn er in de workshop Spotdag ideeën gegenereerd voor de nationale Spotdag.

Op deze dag gaan zoveel mogelijk rekenkamers op pad om een bepaald vraagstuk in beeld te brengen en zo een landelijk beeld van dat vraagstuk te geven. Vergelijk het maar met de nationale Vogelteldag.
Vorig jaar is bij de Samenwerkingsdag het onderwerp "De stat van de jeugdzorg" uitgekozen. In de uitwerking daarvan liep de voorbereidingsgroep tegen een aantal methodologische problemen aan, waaronder de privacyregelgeving.

Meer informatie vindt u op de website >>

Gezocht per eind 2016: nieuw NVRR bestuurslid  

Zoals gemeld in de laatste ALV zal Ans Hoenderdos eind november, na afloop van haar eerste termijn, terugtreden als bestuurslid van de NVRR. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe bestuurslid. 

Wij hebben een uitgebreide profielschets gemaakt die u op onze website kunt lezen >>

Zend op tijd uw Goudvink inzending in!

Ook dit jaar reikt de NVRR de jaarlijkse prijs uit voor het beste rekenkamerproduct. Heeft uw rekenkamerproduct het ‘verschil’ gemaakt?Inspireert uw product andere rekenkamers? Ja? Ding dan mee naar de Goudvink 2016.

Meedoen is eenvoudig, kijk op de website hoe u kunt meedingen en reageer voor 1 juli 2016 per mail aan de NVRR.

VAR  vervangen door Wet DBA

Zodra iemand wordt benoemd in een rekenkamer of rekenkamercommissie ontstaat een relatie. Aangezien daar geld me gepaard gaat is ook de fiscus in de relatie geïnteresseerd. Duidelijk is dat er geen hiërarchische relatie is met het orgaan waar de rekenkamer(commissie) zijn diensten aan verleend en net zo duidelijk is dat de leden van de rekenkamer(commissie) wel een periodiek betaling ontvangen van dat orgaan. Lees het gehele artikel >>

5 vragen aan...

Voor deze editie van de NVRR nieuwsbrief hebben wij 5 vragen gesteld aan Erwin Derks, oud-voorzitter van de Rekenkamercommissie Zeist en lid van Rekenkamer Hilversum, een van de genomineerden voor de Goudvink 2015 voor 'De inzet van burgerwisselspelers'.

Lees hier het complete interview >>

Drie vragen over vergoedingen van externe leden

In de Drie Vragen van februari 2016 stonden de vergoedingen van externe leden centraal. Budgetten van rekenkamers en vergoedingen van leden houden de gemoederen al geruime tijd bezig. Vanuit kwaliteitsoogpunt misschien een minder interessant gegeven, maar er zijn signalen dat de vergoedingswijze van leden een drempel opwerpt om zich intensief met kwaliteitsbeleid bezig te houden. Vandaar dat we deze versie van de Drie Vragen hebben gericht op de systematiek van vergoedingen.

Lees de publicatie over de uitkomsten op de website >>

Bijeenkomsten Landelijke Kenniskring

De Landelijke Kenniskring heeft als doel verkregen inzichten uit te wisselen en van elkaar te leren.
In de bijeenkomsten gaan we stevig inhoudelijk aan de slag over nieuwe ontwikkelingen. Zo is ingegaan op open data en kansen voor rekenkameronderzoek. Ook het Actieplan Lokale Rekenkamers en werkwijzen als opdrachtgeverschap zijn stevig bediscussieerd. 

De volgende bijeenkomst is op 15 september 2016 in Utrecht.

Congres - Kennis voor Gedragsbewust Beleid

Hoe evidenced-based policymaking leidt tot verantwoord gedragsbewust beleid 

Gedragsbewust beleid is in Nederland een relatief nieuwe aanpak waarin met wetenschappelijke kennis en gerichte beleidsinitiatieven nu al verrassende resultaten zijn behaald. Dit congres toont de nieuwste resultaten van het Nederlandse kabinetsbeleid en de meest recente Britse ervaringen. Lees verder >>

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief