Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 1 juni 2016

3D denktank sociaal domein

Veel positieve reacties zijn binnen gekomen op de oproep voor de 3D denktank sociaal domein.

In de eerste bijeenkomst op 30 mei zijn gezamenlijke kwesties in rekenkameronderzoek naar de nieuwe taken in het sociaal domein en dilemma's geïnventariseerd. Binnen no time ontstond een waslijst van issues rondom onder andere kaderstelling door raad, de veelheid van stakeholders, de (kwaliteit van) informatievoorziening en de bestuurlijke context en governance. 

Ook de AR - waarbij we met de NVRR optrekken om inzichten te bundelen, kennis te delen en een landelijk beeld te schetsen - juicht de denktank toe.

Graag ontvangen wij alle onderzoeken die gedaan zijn naar het sociaal domein. Wilt u uw onderzoek uploaden op de NVRR website en per e-mail sturen aan Egbert Jongsma van de Algemene Rekenkamer?
Mocht het uploaden op de website niet lukken, dan mag het onderzoek ook aan info@nvrr.nl worden gestuurd.

Voorjaarscongres Kring Noord 3 juni 2016

De NVRR Kring Noord organiseert op vrijdag 3 juni a.s. een voorjaarscongres in het stadhuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het thema op deze middag is 'Doorwerking als de uitkomst van kwaliteit en politiek debat'.

U kunt zich aanmelden voor het congres via jellie.rijpma@leeuwarden.nl.
Deelname is gratis.

Lees hier meer over het programma van het congres >>

Expertmeeting Wet Open Overheid 7 juni 2016

Rekenkamers hebben een groot belang bij het goed formuleren van de grenzen van de openbaarheid bij het uitvoeren van rekenkameronderzoek.

Lees de inbreng van de NVRR >>

Werkplaatsbijeenkomst Platform Kwaliteit 24 juni 2016

Tijdens het congres op 15 april jl. is er verder vorm gegeven aan het Platform Kwaliteit door te sparren over wat de NVRR zou moeten doen en ontwikkelen. De vele ideeën hebben geleid tot een aantal uitgewerkte onderwerpen.

Op 24 juni a.s. organiseren wij een werkplaatsbijeenkomst Platform Kwaliteit in Nijkerk van 13.00 tot 16.00 uur.

Iedereen die zich wil inzetten voor Kwaliteitszorg is van harte uitgenodigd om deel te nemen. Graag aanmelden voor
16 juni a.s. bij het NVRR secretariaat via info@nvrr.nl.

Denkt u aan uw inzending voor de Goudvink?

Ook dit jaar reikt de NVRR de jaarlijkse prijs uit voor het beste rekenkamerproduct. Heeft uw rekenkamerproduct het ‘verschil’ gemaakt, intern of extern? Inspireert uw product andere rekenkamers? Ja? Ding dan mee naar de Goudvink 2016.

Doet u mee? Meedoen is eenvoudig! Kijk op de website hoe u kunt meedingen en reageer voor 1 juli 2016 per mail aan de NVRR.

Meer informatie vindt u op onze website >>

Gezocht per eind 2016: nieuw NVRR bestuurslid

Zoals gemeld in de laatste ALV zal Ans Hoenderdos eind november, na afloop van haar eerste termijn, terugtreden als bestuurslid van de NVRR. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe bestuurslid. 

Wilt u weten wat de functie inhoudt? Op onze website kunt u de uitgebreide profielschets vinden >>

Verantwoordingsonderzoek in perspectief

Op woensdag 18 mei was het Verantwoordingsdag. Deze dag, de tegenhanger van Prinsjesdag, bestaat sinds het jaar 2000. Voor dat jaar was al ingezet op het eerder beschikbaar komen van de jaarverslagen van de ministeries, niet in september, maar in mei. Bovendien moest de kwaliteit van de jaarverslagen worden verbeterd: beleid en geld moesten meer met elkaar in verband worden gebracht. En niet alleen de begroting, maar ook de verantwoording moest voldoende aandacht krijgen van het parlement. 

Op Verantwoordingsdag presenteerde de Algemene Rekenkamer de uitkomsten van haar verantwoordingsonderzoek.

Lees het gehele artikel op onze website >>

Bijeenkomst Landelijke Kenniskring

Voorbereidingen voor de Landelijke Kenniskring op 15 september a.s. in Utrecht zijn in volle gang. Actuele onderwerpen zijn onder andere regionale samenwerking en digitale veiligheid. De Kenniskring in september biedt weer relevante toepasbare inzichten en uitwisseling voor de rekenkamerpraktijk.

Congres Kennis voor Gedragsbewust beleid

Hoe gedragsbewust beleid kan leiden tot evidenced-bases policymaking en doelmatiger beleid.

Gedragsbewust beleid is in Nederland een relatief nieuwe aanpak waarin met wetenschappelijke kennis en gerichte beleidsinitiatieven nu al verrassende resultaten zijn behaald. Dit congres toont de nieuwste resultaten van het Nederlandse kabinetsbeleid, de meest recente Britse ervaringen worden tevens uit de eerste hand gepresenteerd door Geoff Mulgan, Directeur Nesta. Bezien zal worden op welke wijze de kabinetsbrede ambities met gedragsbewust beleid daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en welke aanvullende maatregelen hiervoor nodig zijn.

Lees verder op onze website >>

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief