Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 1 juli 2016

Heeft uw rekenkamer het verschil gemaakt?

Beantwoord dan de vijf vragen over uw rekenkamerproduct en ding mee naar de jaarlijkse Goudvink prijs van de NVRR. 

Momenteel hebben we nog net niet voldoende aanmeldingen. Meld u dus nog snel aan en wie weet wordt uw rekenkamer winnaar van de Goudvink 2016!

Meer informatie vindt u op onze website >>

Meld u nu aan voor de eerste Spotdag van rekenkamers en rekenkamercommissies!

Samen met andere rekenkamer(commissie)s op pad om in één dag een onderzoek te doen. Het gaat echt gebeuren! Meld u nu aan voor de eerste Spotdag van rekenkamer(commissie)s en ga samen met andere rekenkamer(commissie)s na hoe het staat met de digitale dienstverlening van de overheid.

Lees verder op onze website >>

3D Denktank naar een volgende fase

Op 30 mei jl. is de 3D Denktank van start gegaan. Zoals reeds aangegeven is het hoofddoel het krijgen van overzicht en inzicht in de diverse aspecten rondom de 3D's, waaronder kaderstelling door de raad, de bestuurlijke context en de governance in het woud van stakeholders. Dit in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en met ondersteuning van de NVRR. Inmiddels is de aanpak met het NVRR bestuur besproken.

Lees verder over de volgende fase op onze website >>

Stand van zaken Actieplan Lokale Rekenkamers

Naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie Fokke heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vorig jaar zomer een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een Actieplan Lokale Rekenkamers. In die brief onderstreepte de minister het belang van de lokale rekenkamers nadrukkelijk en zegt hij toe dat er financiële steun mogelijk is voor initiatieven om rekenkamers nog sterker en beter te maken. Hij stelde ook een aantal veranderingen voor. 

Lees verder op onze website >>

Reactie VNG op Actieplan Lokale Rekenkamers

De VNG reageert op de voorstellen van minister Plasterk (BZK) om te stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers komen en om de kwaliteit van het rekenkameronderzoek te verbeteren.

De reactie van VNG leest u hier >>

Vragen aan...

Voor deze editie van de NVRR nieuwsbrief hebben wij vragen gesteld aan Kasja Ollongren, voorzitter van de VNG Denktank 2016 en wethouder te Amsterdam. 

Lees hier het complete interview >>

Gezocht per eind 2016: nieuw NVRR bestuurslid

Zoals gemeld in de laatste ALV zal Ans Hoenderdos eind november, na afloop van haar eerste termijn, terugtreden als bestuurslid van de NVRR. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe bestuurslid. 

Landelijke Kenniskring 15 september 2016

Op donderdag 15 september a.s. vindt de volgende Landelijke Kenniskring plaats in Utrecht. De voorbereidingen zijn in volle gang. Actuele onderwerpen zijn onder andere regionale samenwerking en digitale veiligheid. De Kenniskring in september biedt weer relevante toepasbare inzichten en uitwisseling voor de rekenkamerpraktijk.

Aanpak problematische schulden

Op 30 juni is het rapport Aanpak problematische schulden van de Algemene Rekenkamer openbaar geworden. Publicatie vond plaats na een gezamenlijke presentatie aan de Tweede Kamer door een delegatie van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en de WRR.

Lees het rapport op onze website >>

Hoe veilig is uw gemeente?

Praktijkcase: Nulmeting informatiebeveiliging gemeente Assen in opdracht van de Rekenkamercommissie.

De media besteedt steeds meer aandacht aan het feit dat gemeenten hun informatiebeveiliging niet op orde hebben. Onlangs lazen we in de media o.a. over 'Gegevens burgers gemeente Oegstgeest op straat' en 'Gemeente Amersfoort verzwijgt datalek'.

De Asser rekenkamercommissie vroeg Insite Security een onderzoek uit te voeren dat antwoord zou geven op de vraag: ‘Hoe veilig is de gemeente Assen?'. 

Lees hier het gehele artikel >>

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief