Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 13 september 2016

Maandag 10 oktober: eerste Spotdag van rekenkamer(commissie)s!

Op maandag 10 oktober a.s. is het zo ver. Dan vindt de eerste Spotdag van rekenkamer(commissie)s plaats. Die dag gaan bijna twintig rekenkamer(commissie)s op pad om in één dag onderzoek te doen naar de digitale dienstverlening van gemeenten, provincies en waterschappen. Zij richten zich specifiek op het indienen van meldingen over de openbare ruimte.

Doet uw rekenkamer(commissie) ook mee? Aanmelden kan nog tot 19 september a.s.

Lees verder op onze website >>

Rekenkamer(commissie)s gezocht voor pilotonderzoek Doorwerking

De NVRR wil graag in contact komen met rekenkamer(commissie)s die nog in 2016 met onderzoek naar de eigen doorwerking aan de slag willen. Het kan daarbij gaan om onderzoek naar de doorwerking van een specifiek rapport of onderzoek naar de doorwerking van de functie van de rekenkamer(commissie). De NVRR kan, aan de hand van het stappenplan 'Meten van doorwerking', daarbij ondersteunen.

Meer informatie vindt u op onze website >>

Longlist Goudvink 2016 samengesteld

De commissie Goudvink 2016 heeft een longlist van alle inzendingen samengesteld. Deze longlist wordt 19 september a.s. gepubliceerd op onze website.

U bepaalt als lid wie de Goudvink 2016 wint! Houd de website in de gaten en stem op uw favoriet.

NVRR Commissie Digitale Kennisdeling onderzoekt gebruik website

De NVRR stelt kennis over onderzoek op haar website beschikbaar om zo een van haar doelen, het verdiepen van onderzoekskennis onder haar leden, te realiseren. 

De NVRR wil graag achterhalen hoe zij haar website het beste in kan zetten om digitaal kennis met haar leden te delen. Dit zal zij doen door middel van een ledenonderzoek.

Lees hier meer over het ledenonderzoek >>

5 vragen aan...

Voor deze editie van de nieuwsbrief hebben wij 5 vragen gesteld aan Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer en bestuurslid NVRR.

Lees hier het complete interview >>

3D-denktank sociaal domein

Eind mei is gestart met de 3D-denktank om zoveel mogelijk relevante aspecten voor rekenkamer(commissie)s in het kader van de 3 decentrale taken in het sociaal domein inzichtelijk te maken.

Gezien het enthousiasme bij de eerste bijeenkomst is in samenwerking met de Algemene Rekenkamer besloten dit project door te zetten. Daarmee is een waardevolle koppeling met landelijk beschikbaar materiaal tot stand gekomen. 

Lees verder op onze website >>

Landelijke Kenniskring - 'De raad en de regio'

Op donderdag 15 september a.s. staat het thema 'De raad en de regio' centraal in de kenniskring. De kenniskring vindt plaats vanaf 10.00 uur in zalencentrum Vredenburg in Utrecht.

Rond de toelichting van onze collega Erik Wouters over het betreffende Bossche onderzoek, gaan de twee externe sprekers De Greef en Schaap in op onder andere: typen samenwerking, grip, dilemma’s en toekomstige opgaven.

Leergang: Oriëntatie op rekenkamerwerk 2017

Rekenkamerwerk is interdisciplinair. Politiek inzicht, bestuurlijke ervaring, kennis van begroting en rekening, organisatiekunde, onderzoeksvaardigheden zijn allemaal nodig. De NVRR heeft daarom een cursus ontwikkeld om alle betrokken partijen te informeren en kennis te laten maken met elkaar en met dat deel van het proces dat zij beheren.

De cursus mikt op meer bedrevenheid bij het ontwerpen van rekenkameronderzoek waarbij van te voren al rekening wordt gehouden met het feit dat diverse onderdelen van het onderzoeksproces door verschillende personen in estafettevorm moeten worden uitgevoerd.

Meer informatie over de cursus vindt u op onze website >> 

Save the date!

  • 4 november 2016 vanaf 13.00 uur - Kring Noord, Abe Lenstra Station te Heerenveen.
    Thema: Dilemma'sbij integriteitsonderzoek
  • 12 mei 2017 - NVRR jaarcongres 2017, Antropia - Driebergen

Raad op Zaterdag - regiocongres VNG

De Raad op Zaterdag is het regiocongres van VNG voor raadsleden en vindt plaats op zaterdag 24 september 2016. Het congres staat in het teken van de nieuwe Omgevingswet. 

Onze voorzitter, Jan de Ridder, zal tijdens deze Raad op Zaterdag de workshop 'Klus mee: gereedschapskist voor lokale rekenkamers' leiden.

Meer informatie vindt u op onze website >>

Korting cursussen VU Amsterdam

Meld u met korting aan voor een van de volgende cursussen van de Vrije Universiteit Amsterdam!

  • Kwantitatieve methoden en analyse (start 16 september 2016)
  • Het onverwoestbare huis van Thorbecke (start 28 september 2016)

Lees meer over de cursussen en de korting op onze website >>

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief