Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 3 oktober 2016

Stemmen voor de Goudvink 2016

De eerste selectie van de inzendingen voor de Goudvink 2016 is gedaan en nu bent u aan zet! De Goudvink is nu immers een publieksprijs. De inzendingen op de longlist kunt u op onze website bekijken, waarna u uw favoriete top-3 kunt insturen. Op basis van de stemmen wordt een shortlist bepaalt. Op de ALV in 17 november 2016 krijgt elk van de inzenders op de shortlist de kans om hun inzending te presenteren na de ALV. Het dan aanwezige publiek kiest vervolgens een winnaar.

Algemene Ledenvergadering NVRR

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NVRR op 17 november a.s. bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag.

De ledenvergadering zal plaatsvinden voorafgaand aan de Samenwerkingsdag van de Algemene Rekenkamer en de NVRR.

Meer informatie vindt u binnenkort op onze website.

De eerste Spotdag komt eraan!

Het aftellen is begonnen. Nog een week te gaan en dan is het zo ver: de eerste Spotdag van rekenkamers en rekenkamercommissies. Op 10 oktober gaan 16 lokale rekenkamer(commissie)s, 1 provinciale rekenkamer en de Algemene Rekenkamer de ervaringen met digitale dienstverlening spotten.

Van het hoge Noorden tot het diepe Zuiden gaan de deelnemende rekenkamer(commissie)s het experiment aan. Het experiment met het 'spotten' als onderzoeksmethode, het samenwerken als rekenkamer(commissie)s en manieren om in contact te komen met inwoners. De ervaringen met deze eerste Spotdag verzamelen we, zodat op basis hiervan kan worden bepaald of en hoe, de Spotdag in de komende jaren wordt voortgezet.

Lees verder op onze website >>

De Drie Vragen 'Databehoefte rekenkamers'

Voor vergelijking en/of benchmarking van de onderzoeksresultaten van rekenkameronderzoek is het nuttig dat er systematische data over meer gemeenten/provincies/waterschappen worden verzameld. Er zijn instanties wier taak is data systematisch te verzamelen. Soms weten rekenkamers niet welke data deze instanties verzamelen en soms weten de instanties niet welke behoeften er leven bij de rekenkamer(commissie)s. Teneinde behoeften en voorzieningen te koppelen proberen we met de Drie Vragen een indruk te krijgen van behoeften bij rekenkamer(commissie)s en of rekenkamers bereid zijn daarvoor te betalen.

De Drie Vragen worden deze week verstuurd.

5 vragen aan...

Voor deze editie van de nieuwsbrief hebben wij 5 vragen gesteld aan Tineke van den Biggelaar en Nico op de Laak, voorzitters van de Landelijke Kenniskring, over de 3D-denktank.

Lees hier het complete interview >>

3D-denktank

Donderdag 6 oktober a.s. vindt de volgende 3D-denktank plaats van 10.00 - 12.15 uur in Zalencentrum Vredenburg in Utrecht.

Wil je meedenken: meld je aan bij Nico op de Laak of Tineke van den Biggelaar.

Meer informatie vindt u op onze website >>

Najaarsbijeenkomst Kring Noord

De NVRR Kring Noord nodigt u van harte uit voor de Najaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 4 november a.s. in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen (langs A32).

Het thema op deze vrijdagmiddag is: Dilemma's bij Onderzoek naar Integriteit Lokale Ambstdragers

Opgeven voor de bijeenkomst kan via Jellie Rijpma, jellie.rijpma@leeuwarden.nl

Deze uitnodiging geldt zowel voor de rekenkamercommissies als ook voor de griffiers in het Noorden. Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie over het programma leest u op onze website >>

Leergang: Oriëntatie op rekenkamerwerk 2017

Rekenkamerwerk is interdisciplinair. Politiek inzicht, bestuurlijke ervaring, kennis van begroting en rekening, organisatiekunde, onderzoeksvaardigheden zijn allemaal nodig. De NVRR heeft daarom een cursus ontwikkeld om alle betrokken partijen te informeren en kennis te laten maken met elkaar en met dat deel van het proces dat zij beheren.

De cursus mikt op meer bedrevenheid bij het ontwerpen van rekenkameronderzoek waarbij van te voren al rekening wordt gehouden met het feit dat diverse onderdelen van het onderzoeksproces door verschillende personen in estafettevorm moeten worden uitgevoerd.

Meer informatie over de cursus vindt u op onze website >> 

Landelijke Kenniskring

'De raad en de regio' is op 15 september in de Landelijke Kenniskring interessant en onder grote belangstelling bediscussieerd met de inspirerende sprekers De Greef (UvA), Schaap (UT) en Wouters (Rekenkamercommssie Den Bosch).

De theorie en praktijk van regionale samenwerking en de rol van de raad zijn leerzaam belicht met grote relevantie voor rekenkameruitvoeringspraktijk. Ook is digitale kennisdeling, de toelichting van Jan de Ridder over o.a. de Wet Open Overheid, de landelijke spotdag van 10 oktober en de 3D-denktank aan de orde gekomen.

De volgende kenniskring is op 8 december vanaf 10.00 uur in Utrecht. Nieuwe thema's/onderwerpen graag melden aan n.opdelaak@gmail.com en t.vd.biggelaar@eindhoven.nl.

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief