Jong Talent via VNG GemeenteTrainee voor uw rekenkameronderzoek

18-08-2014 | Nieuwsbericht

VNG GemeenteTrainee biedt  gemeenten  en jong talent de mogelijkheid  elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.  De trainees volgen een  2-jarig opleidingsprogramma ( één dag per week) en zijn in dienst van de VNG. Voor uw onderzoek kunt u  trainees inhuren via VNG GemeenteTrainee zonder risico. Een multidisciplinair team zorgt voor de selectie en werving; het opleidingstraject, het coachen en de intervisie. De begeleiding op de werkplek doet u zelf. Het is mogelijk om binnen het opleidingsprogramma specifieke taken  of thema’s die spelen binnen uw rekenkamer(commissie)  in te vullen. Afhankelijk van onder andere de opgedane werkervaring betaalt u een all-in uurtarief  voor de VNG GemeenteTrainee. U betaalt voor de daadwerkelijk gewerkte uren, niet voor vakantie, opleidingsdagen of ziekteverzuim. Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheid  van maatwerk : Jeroen.vandijk@vng.nl of 06-44806971.

Lees ook een voorbeeld van een VNGtrainee die het programma binnenkort zal hebben afgerond. Hij is nu op zoek naar een baan of tijdelijk project >>>