Skip to main content

DoeMee onderzoek voor waterschappen: schrijf je nu in!

Gepubliceerd op:
dinsdag 25-06-2024
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

DoeMee onderzoek voor waterschappen: schrijf je nu in!

In de waterkring is besproken dat er een eigen DoeMee onderzoek voor waterschappen zal komen. Dit onderzoek zal aansluiten op het lopende DoeMee onderzoek bij decentrale overheden en gaan over waterschappen als object van de energiebesparingsplicht. Zoals bij alle DoeMee onderzoeken, zal het grootste deel van de kosten gedekt worden door de Vereniging van Rekenkamers. De kosten voor deelname voor jouw rekenkamer bedragen 500 euro.
Verder moet je rekening houden met de coördinatie van het onderzoek binnen je eigen Waterschap en met het maken van een eigen rapportage aan het AB (je ontvangt een algemeen rapport en een factsheet van je eigen waterschap).

Vragen die in dit onderzoek in ieder geval aan de orde zullen komen, zijn:

  1. Wat is het beleid van het waterschap op het gebied van energiebesparing? Wat zijn de doelen?
  2. Hoeveel energie gebruikte het waterschap in de afgelopen 5 jaren en waarvoor werd deze energie gebruikt?
  3. Hoeveel CO2 werd door dit energiegebruik uitgestoten?
  4. Hoe geeft het waterschap invulling aan de energiebesparingsplicht, de informatieplicht, label C verplichting voor kantoorgebouwen en de EU Richtlijn energie-efficiëntie (verder: plichten)?
  5. Voldoet deze invulling aan de wet- en regelgeving?
  6. Tot welke resultaten of effecten heeft de invulling geleid?
  7. Hoe ervaren de waterschappen het toezicht op de plichten door de RVO, omgevingsdiensten, gemeenten en/of provincies?
  8. Hoe ervaren de waterschappen de administratieve lasten m.b.t. de plichten?
  9. Hoe is het algemeen bestuur op de hoogte gehouden van de resultaten?

Inschrijven kan via deze link.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.