Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ‘Transformatie jeugdhulp komt zeer traag op gang’

11-08-2017 | Nieuwsbericht

Het NIP concludeert op basis van een enquête onder de eigen leden en die van P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, dat de interagrale jeugdhulp 'moeizaam tot stand komt'. Bovendien zijn de wachtlijsten zijn langer en is er weinig ruimte tot innovatie, aldus NIP.

Uit de enquête komen als belangrijkste knelpunten in het jeugddomein dat:

  1. Gemeenten en hulpverleners elkaar nog niet goed te weten vinden.
  2. Gemeentelijke beleidsvrijheid leidt tot onduidelijke toegang en extra administratieve lasten
  3. Samenwerking en integrale aanpak nog veel idee, maar weinig praktijk
  4. Wachttijden jeugd-ggz vaak te lang zijn
  5. Nieuwe inkoopsystematiek per 1/1/2018 nog lang niet op orde is; dit in tegenstelling tot het positieve VNG bericht van 19 juli jl. dat reeds 80% van de gemeente de nieuwe standaarden ‘consistent’ gebruikt.

Lees verder
- Persbericht NIP: Gemeenten krijgen integrale jeugdhulp niet van de grond (pdf, 212 kB)

- Enquête rapport 2017: Werken als vrijgevestigde zorgaanbieder in de ggz 2017 (pdf, 671 kB)

- Statement Jeugdhulp (24-uurssessie): Zorglandschap passende hulp voor alle jeugdigen in Nederland (pdf, 123 kB)


Meer informatie