ROB pleit ervoor om beroep volksvertegenwoordiger aantrekkelijker te maken en ziet daarbij rol voor rekenkamer

27-03-2018 | Nieuwsbericht

De Raad voor het Openbaar Bestuur schetst een aantal maatregelen die BZK zou kunnen nemen om het beroep van 'decentrale volksvertegenwoordiger' (lid van gemeenteraad, Provinciale Staten of het algemeen bestuur van een waterschap) aantrekkelijker te maken.

De ROB beveelt het volgende aan:

  • Minder tijdsbesteding, meer ondersteuning: minder tijd te besteden aan bestuurlijke activiteiten; hiervoor is een goede toerusting nodig (griffie, rekenkamer, fractieondersteuning, scholing)
  • Betere secundaire arbeidsvoorwaarden, hogere vergoeding in kleine gemeenten
  • Maatwerk door werkgevers binnen de bestaande regelingen voor politiek of burgerschapsverlof
  • Gemeente, provincie en waterschap: zorg voor betere beeldvorming

Specifiek voor rekenkamers schrijft de ROB dat 'sterke' rekenkamers 'ondersteuning' kunnen bieden aan volksvertegenwoordigers. En dat door onderdelen van de controlerende rol van de volksvertegenwoordiging over te laten aan rekenkamers, zoals onderzoek naar en informatievoorziening over complexe dossiers, de effecten van beleid en de inzet van middelen, raadsleden ontlast kunnen worden En als laatste dat het belangrijk is om griffies en rekenkamers toe te rusten met'toereikende middelen en menskracht'.


Meer informatie