Lokale publieke verantwoording, #hoedan?

08-05-2018 | Nieuwsbericht

Lokale publieke verantwoording, #hoedan?
Symposium Delftse Rekenkamer
14 juni 2018, 15.30 uur - 17.30 uur
Museum Prinsenhof, Sint Agathaplein 1, Delft

Voor het functioneren van de lokale democratie is inzicht in de besteding van publiek
geld een voorwaarde. Werden in 2006 lokale rekenkamers opgericht, Delft was met
het eerste lokale rekenkameronderzoek in 1988 zijn tijd ver vooruit.

Het 30-jarig bestaan van de Delftse rekenkamer, de oudste lokale rekenkamer van
Nederland, vieren wij dan ook met een symposium. Aansluitend heffen we het glas
en kunt u het museum bezoeken.

Centraal staat de vraag hoe lokale publieke verantwoording eruit zou moeten zien en
wat dat betekent voor gemeenteraden en lokale rekenkamer(commissies) de komende
vier jaar.

Sprekers zijn onder andere mevrouw drs. Francine Giskes, collegelid van de Algemene
Rekenkamer en mevrouw prof. dr. Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en
regionaal bestuur aan de universiteit Maastricht. Daarnaast leveren de burgemeester
van Delft mevrouw Marja van Bijsterveldt en leden van de gemeenteraad een inbreng.

U kunt zich aanmelden door een mail (met naam en aantal deelnemers) te sturen
naar DRK30jaar14juni18@delft.nl. Nadere informatie via ambtelijk secretaris Marike
Schoeman, tel. 06 5357 4246.

Meld u tijdig aan in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Bent u na aanmelding verhinderd?
Laat dat ons dan zo spoedig mogelijk weten via bovenstaand mailadres.
Een gedetailleerd programma vindt u binnenkort op www.delftserekenkamer.nl.

Museum Prinsenhof ligt in het centrum van Delft. Vanaf het NS-station is het museum bereikbaar
in ca. 8 minuten. Loop via de hoofdingang van het station naar buiten, sla linksaf en loop
langs het water richting de Oude Kerk.
Bus 51, Tram 1 en 19, halte Prinsenhof.
Parkeren in de Phoenixparkeergarage.