VNG publiceert concept roadmap invoering Omgevingswet

25-06-2018 | Nieuwsbericht

De roadmap Invoering Omgevingswet voor gemeenten geeft de samenhang weer tussen de hoofdsporen wetgeving, kerninstrumenten, digitalisering en anders werken. Per veranderopgave worden de belangrijkste mijlpalen en te verrichten activiteiten, gericht op datum inwerkingtreding, weer gegeven.

Dit concept wordt de komende weken getoetst op volledigheid en correctheid en wordt deze zomer verder uitgewerkt. Na de zomer wordt de eerste versie gepubliceerd. Daarna wordt de roadmap halfjaarlijks geactualiseerd op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en ontwikkelingen.

Meer informatie
Naast de gemeentelijke roadmap bestaat de concept roadmap hoofdlijnen Omgevingswet in samenhang. Die geeft de de samenhang weer tussen wet, kerninstrumenten, DSO-LV en de implementatie hiervan bij Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties. De gemeentelijke roadmap is de verdieping hiervan.

Concept roadmap Invoering Omgevingswet voor gemeenten
Concept roadmap hoofdlijnen Omgevingswet in samenhang
Dossier Omgevingswet op site VNG
Voor gemeentesecretarissen: stand van zaken Omgevingswet