VNG organiseert PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

27-06-2018 | Nieuwsbericht

VNG organiseert de PraktijkVoorbeeldenParade om geleerde lessen en behaalde resultaten door gemeenten en hun inwoners ten aanzien van de transformatie in het sociaal domein te kunnen delen.

In het najaar van 2018 organiseert de VNG, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken.

Op het programma staat onder meer:

  • Bewustwording bij intergenerationele problematiek
  • Innovatieve zoektocht naar laaggeletterden
  • Aanpak Kindermishandeling: kracht van regionaal samenwerken
  • Doorbraak, snel woonruimte zonder bureaucratie!
  • Buddyproject van o.a. uitkeringsgerechtigden en eenzame ouderen
  • Integrale aanpak MBO-studenten psychische problemen

Wanneer?
24 september in Rotterdam
1 oktober in Eindhoven
8 oktober in Zwolle

Aanmelden
PraktijkVoorbeeldenParade