Divosa publiceert bijstandscijfers over 2017

14-08-2018 | Nieuwsbericht

De bijstandscijfers zijn onderdeel van de Benchmark Werk & Inkomen die Divosa samen met Stimulansz en BMC Onderzoek beheert.

De Jaarrapportage 2017 is uitgebreid met cijfers uit de periode 2013-2016. Hoe komt het dat de uitstroom uit de bijstand is afgenomen? En hebben gemeenten de afgelopen jaren meer maatregelen opgelegd? Of zijn ze juist minder streng?

In de jaarrapportage komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Volume-ontwikkeling bijstand
 2. In- en uitstroom in de bijstand
 3. Bestandssamenstelling bijstand
 4. Ontheffingen van de arbeidsplicht
 5. Inkomsten uit werk
 6. Loonkostensubsidies
 7. Maatregelen en sancties
 8. Overtreden van de inlichtingenplicht
 9. Het verhaal achter de cijfers: 3 gemeenten aan het woord (Veenendaal, Westfriesland, Oss)
 10. Verantwoording
 11. Definities